Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке узагальнення поняття буде правильним?a) поняття – умовивід

b) поняття – судження

c) поняття – абстрактне поняття

d) поняття – форма мислення

e) поняття – конкретне поняття

12. Яка помилка у визначенні: "Логіка - наука про умовивід ...":

1.визначення не чітке

2.у визначенні дефінієндум менше дефінієнса

3.у визначенні дефінієндум більше дефінієнса

4.тавтологічне визначення

5.визначення має характер круга

13. Яка помилка у поділі “Рік ділиться на 12 місяців”:

a) Поділ із зайвими членами

b) Поділ не за однією основою.

c) Ділення цілого на частини

d) Члени поділу не виключають один одного

e) “Стрибок у поділі”

16. Як називається завжди істинне висловлювання (формула). (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

17. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
A. НЛО не існує. B. Гюго народився пізніше Стендаля. C. Деякі метали не тонуть у воді. D. Париж – столиця Франції. E. Безпричинних явищ не буває. 1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

18. Між якими судження має місце відношення підконтрності: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

19. У судженні “Усі люди помиляються ” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

20. Зробіть символічний запис простого судження „Людина залишається новачком все своє життя”(Ніколя Шамфор).(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

21. Яка помилка у поділі поняття “Студенти поділяються на відмінників, хорошистів і заочників”:

a) поділ не співмірний

b) стрибок у поділі

c) члени поділу не виключають один одного

d) поділ відбувається не на одній основі

e) ділення цілого на частини

22. Яка помилка у визначенні: "Резюме – короткі відомості про себе ":

a) широке

b) вузьке

c) має вид тавтології чи кола

d) визначення двозначне

e) визначення невідомого через невідоме

23. В наведених прикладах знайдіть частково стверджувальне судження:

a) Деякі філософи не ідеалісти

b) Частина філософів не матеріалісти.

c) Всі планети обертаються навколо Сонця.

d) Лише людина має уяву.

e) Більшість студентів відвідують лекції.

24. Між якими судження має місце відношення протилежності (контрарності):

a) А – І

b) І – О

c) А – Е

d) А – О

e) Е – І

25. Зробіть символічний запис складного судження «Якщо в школі не працюють гуртки за інтересами, то школярі не мають можливості повною мірою розвивати свої здібності.»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою)

26. Вислів "Студент відмінник заочної форми навчання" - це:

a) поняття

b) просте судження

c) складне судження

d) індуктивний умовивід

e) дедуктивний умовивід

 

27. Знайдіть судження, яке відноситься до строгих диз’юнктивних:

a) А або В, але не обидва разом

b) А або В, або обидва разом

c) Якщо А, то В

d) А тоді і тільки тоді, коли В

e) А і В

28. Визначте модальність судження: „Можливо, що наступного року в Україні середня зарплата досягне 5000 гривень.„

a) алетична (необхідність)

b) деонтична (дозвіл)

c) деонтична (обов’язок)

d) алетична (випадковість)

e) епістемічна (проблематичність)

29. У наведених прикладах знайдіть кон’юнктивне судження:

a) Свідомість людини або її підсвідомість керують поведінкою людини.

b) Уважні студенти краще навчаються.

c) Успішна кар’єра в першу чергу залежить від особистих якостей працівника.

d) “Коли сумніваєтесь, кажіть правду” (Марк Твен)

e) Розум полягає не тільки в знанні, але і в умінні застосовувати знання на ділі.”(Аристотель)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.