Здавалка
Главная | Обратная связь

Дайте визначення і наведіть приклад простого категоричного силогізму. 


Варіант 5

1. Як називається міркування, в якому одні думки (висновки) з необхідністю випливають з інших думок (засновків) (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

2. Яке відношення між поняттями “дерево”, “липа”, “береза”:

a) протилежності

b) супідрядності

c) суперечності

d) перехрещення

e) підпорядкування

3. Яке відношення між поняттями “жінка”, “директор”:

a) протилежності

b) суперечності

c) перехрещення

d) тотожності

e) підпорядкування

4. Яке відношення між поняттями “невстигаючий”, “відмінник ”:

a) підпорядкування

b) протилежності

c) тотожності

d) суперечності

e) перехрещення

5. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Ж.Ж.Руссо; 2. Успішність; 3. Непедаго-гічний прийом;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне a) Збірне b) Незбірне

6. Яка відповідь правильна? Поняття “успіх”:

a) абстрактне

b) пусте

c) негативне

d) одиничне

e) реєструюче

7. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так:(Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади 1. “працівник”, “некваліфікований працівник”; 2. “школа ”, “вища школа ” 3. “вчитель”, “киянин”; 4. “психолог”, “чоловік”; 5. “закон”, “закон про освіту”; 6. “вчений”, “педагог”;

8. Яке відношення між поняттями: "Українець", "Психолог", "Киянин":

a) перехрещення

b) підпорядкування

c) тотожності

d) протилежності

e) підпорядкування та перехрещення

9. Яка відповідь правильна? Поняття “сусід”:

a) збірне

b) негативне

c) співвідносне

d) одиничне

e) реєструючи

10. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Земна куля поділяється на східну і західну півкулі; 2. університет поділяється на інститути, факультети, кафедри; 3. за темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 4. бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій; 5. тиждень поділяється на сім днів; 6. поняття бувають порівняльними і не порівняльними;  

11. Яка відповідь правильна? Поняття “журнал”:

a) негативне

b) абстрактне

c) пусте

d) реєструюче

e) конкретне©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.