Здавалка
Главная | Обратная связь

Дайте визначення і наведіть приклад безпосереднього умовиводу, утвореного через протиставлення предикату. 


Варіант 6

1.Як називається міркування, в якому в результаті порушення законів та правил логіки припускаються логічних помилок. (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

2. У якому значенні вживається термін „логіка”: „Чоловікам буває важко зрозуміти всі премудрості жіночої логіки ”?

a) об’єктивна закономірна послідовність речей і явищ;

b) специфічні закономірності правильного мислення;

c) наука, яка сприяє підвищенню культури мислення

d) певна послідовність дій людини;

e) жодне з наведених;

3.Яке відношення між поняттями: "Дитина", "немовля":

a) суперечності

b) перехрещення та підпорядкування

c) підпорядкування

d) перехрещення

e) протилежності

4. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Журнал; 2. Оркестр; 3. Непедаго-гічний;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрактне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне a) Збірне b) Незбірне

5. Яке відношення між поняттями „Високий", "Невисокий":

a) протилежності

b) тотожності

c) суперечності

d) перехрещення

e) підпорядкування

6.Яка відповідь правильна? Поняття "Фахівець у галузі соціальної педагогіки":

a) абстрактне

b) пусте

c) негативне

d) конкретне

e) реєстроване

7. Яка відповідь правильна? Поняття "група експертів":

a) пусте

b) абстрактне

c) не реєстроване

d) одиничне

e) незбірне

8. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) директор школи – людина

b) директор школи – особа

c) директор школи – київський директор школи

d) директор школи – особистість

e) директор школи – людина, яка має свою справу

9. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади 1. “людина”, “учень”; 2. “школа ”, “вища школа ” 3. “психолог”, “чоловік”; 4. “закон”, “закон про освіту”; 5. “вчений”, “педагог”; 6. “вчитель”, “киянин”;  

10. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Поняття бувають порівняльними і не порівняльними; 2. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 3. За темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 4. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 5. Тиждень поділяється на сім днів; 6. Бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій;

11.Який вид визначення в наведеному прикладі: "Пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів поведінки, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил, безумовне схиляння перед авторитетами прийнято вважати конформізмом.":

a) генетичне

b) через рід і видову відмінність

c) номінальне

d) остенсивне

e) неявне

12.Який вид визначення в наведеному прикладі "Прямий круговий конус – це тіло, утворене від обертання трикутника навколо одного із катетів":

a) характеристика

b) остенсивне

c) номінальне

d) генетичне

e) через рід і видову відмінність

13. Яка помилка у визначенні „Прямий кут – це такий кут, який не є ні гострим, ні тупим.”:

a) коло у визначенні

b) вузьке

c) широке

d) заперечне визначення

e) визначення невідомого через невідоме

14. Яка помилка у поділі поняттях “Ліси бувають листяні, хвойні, змішані, соснові”:

a) ділення цілого на частини

b) члени поділу не виключають один одного

c) поділ неспівмірний

d) поділ здійснюється не на одній основі

e) стрибок у поділі

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.