Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке обмеження поняття буде правильним?a) поняття – слово

b) поняття – умовивід

c) поняття – судження

d) поняття – абстрактне поняття

e) поняття – форма мислення

15. Яка помилка у визначенні: "Логіка - наука про судження ...":

a) визначення не чітке

b) визначення має характер круга

c) у визначенні дефінієндум менше дефінієнса

d) у визначенні дефінієндум більше дефінієнса

e) тавтологічне визначення

 

 

16. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката:(Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
A. Деякі школярі – відмінники. B. Деякі педагоги мають державні нагороди. C. Немає диму без вогню D. Деякі школи –ліцеї. E. Батьки більш досвідчені, ніж діти. 1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

17. Між якими судження має місце відношення суперечності (контрадикторності): (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

18. У судженні “Все змінюється” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

19. Зробіть символічний запис простого судження «Логіка –наука»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

 

20. Яка помилка у поділі поняття “Доба ділиться на 24 години”:

a) члени поділу не виключають один одного

b) стрибок у поділі

c) поділ не співмірний

d) поділ відбувається не на одній основі

e) ділення цілого на частини

 

21. Яка помилка у визначенні: “Логіка – це наука про мислення?”:

a) вузьке

b) широке

c) має вид тавтології чи кола

d) визначення двозначне

e) визначення невідомого через невідоме

 

22. В наведених прикладах знайдіть частково заперечне судження:

a) Лише людина має уяву.

b) Деякі філософи ідеалісти

c) Частина філософів не матеріалісти.

d) Всі планети обертаються навколо Сонця.

e) Більшість студентів відвідують лекції.

 

23. Між якими судження має місце відношення протилежності (контрарності):

a) А – І

b) І – О

c) А – О

d) А – Е

e) Е – І

 

24. У судженні “Ніяка причина не виправдовує неввічливість.”:

a) суб’єкт і предикат розподілені

b) суб’єкт і предикат не розподілені

c) суб’єкт розподілений, а предикат - ні

d) предикат розподілений, а суб’єкт –ні

e) суб’єкт не розподілений

 

25. Зробіть символічний запис складного судження «Розум полягає не тільки в знанні, але і в умінні застосовувати знання на ділі» (Аристотель).(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою)

 

26. Вислів "Усі злакові потребують вологи." - це:

a) поняття

b) просте судження

c) складне судження

d) індуктивний умовивід

e) дедуктивний умовивід

 

27. Знайдіть судження, яке відноситься до строгих диз’юнктивних:

a) А або В, але не обидва разом

b) А або В, або обидва разом

c) Якщо А, то В

d) А тоді і тільки тоді, коли В

e) А і В

 

28. Визначте модальність судження: „Дозволено проїзд автомобілів при зеленому світлі світлофора.„

a) деонтична (дозвіл)

b) деонтична (обов’язок)

c) алетична (випадковість)

d) алетична (необхідність)

e) епістемічна (проблематичність)

29. У наведених прикладах знайдіть кон’юнктивне судження:

a) Свідомість людини або її підсвідомість керують поведінкою людини.

b) Уважні студенти краще навчаються.

c) Якщо застосовувати нові технології, то збільшується ефективність виробництва.

d) “Коли сумніваєтесь, кажіть правду” (Марк Твен)

e) Розум полягає не тільки в знанні, але і в умінні застосовувати знання на ділі.”(Аристотель)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.