Здавалка
Главная | Обратная связь

ФСП МОДУЛЬ 1 – Варіант 91. Як називається завжди істинне висловлювання. (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

2. Яке відношення між поняттями “день”, “ніч”:

a) супідрядності

b) підпорядкування

c) перехрещення

d) протилежності

e) суперечності

3. Яке відношення між поняттями “Лермонтов”, “автор „Мцирі””:

a) протилежності

b) перехрещення

c) суперечності

d) тотожності

e) підпорядкування

4. Яке відношення між поняттями “успішний”, “неуспішний ”:

a) підпорядкування

b) протилежності

c) тотожності

d) суперечності

e) перехрещення

5. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Ж.Ж.Руссо; 2. Успішність; 3. Непедаго-гічний прийом;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне g) Збірне h) Незбірне

6. Яка відповідь правильна? Поняття “вишуканість”:

a) абстрактне

b) пусте

c) негативне

d) одиничне

e) реєструюче

 

7. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади 1. “працівник”, “некваліфікований працівник”; 2. “школа ”, “вища школа ” 3. “вчитель”, “киянин”; 4. “психолог”, “чоловік”; 5. “закон”, “закон про освіту”; 6. “вчений”, “педагог”;

8. Яка відповідь правильна? Поняття “сусід”:

a) збірне

b) негативне

c) співвідносне

d) одиничне

e) реєструючи

 

9. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій; 2. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 3. За темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 4. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 5. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 6. Тиждень поділяється на сім днів;  

10. Яка відповідь правильна? Поняття “лекція”:

a) негативне

b) абстрактне

c) пусте

d) реєструюче

e) конкретне

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.