Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке узагальнення поняття буде правильним?a) поняття – умовивід

b) поняття – судження

c) поняття – абстрактне поняття

d) поняття – форма мислення

e) поняття – конкретне поняття

15. Який вид визначення в наведеному прикладі "Заяву платника податків про характер і розмір доходів називають декларацією":

a) генетичне

b) номінальне

c) контекстуальне

d) остенсивне

e) аксіоматичне

 

16. Яка помилка у визначенні: "Семіотика – наука”

a) у визначенні дефінієндум більше дефінієнса

b) визначення не чітке

c) у визначенні дефінієндум менше дефінієнса

d) тавтологічне визначення

e) визначення має характер круга

 

17. Яка помилка у поділі “Рік ділиться на 12 місяців”:

a) Поділ із зайвими членами

b) Поділ не за однією основою.

c) Ділення цілого на частини

d) Члени поділу не виключають один одного

e) “Стрибок у поділі”

 

18. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
A. Деякі школярі – відмінники. B. Логіка –наука. C. Про дитячу психологію написано багато книжок D. Немає диму без вогню. E. Батьки старші своїх дітей. 1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

19. Між якими судження має місце відношення суперечності (контрадикторності): (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

20. В наведених прикладах знайдіть частково стверджувальні судження:

a) Лише людина має уяву.

b) Деякі філософи не ідеалісти

c) Частина філософів не матеріалісти.

d) Всі планети обертаються навколо Сонця.

e) Більшість студентів відвідують лекції.

21. У судженні “Майже усі студенти групи здали іспит” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

22. Зробіть символічний запис простого судження «Люди помиляються»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

23. Яка помилка у поділі поняття "Типи житла бувають: елітне, новозбудоване, “хрущовки”, “гостинки”, котеджі.":

a) члени поділу не виключають один одного

b) поділ відбувається не на одній основі

c) одночасно помилка а) та b)

d) поділ не співмірний

e) ділення цілого на частини

24. Зробіть символічний запис складного судження «Розум полягає не тільки в знанні, але і в умінні застосовувати знання на ділі» (Аристотель).(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою)

 

 

25. Вислів "Психологія цікава." - це:

a) поняття

b) просте судження

c) складне судження

d) індуктивний умовивід

e) дедуктивний умовивід

 

26. Визначте модальність судження: „Київ – столиця України„

a) деонтична (дозвіл)

b) деонтична (обов’язок)

c) алетична (необхідність))

d) алетична (випадковість)

e) епістемічна (проблематичність)

27. У наведених прикладах знайдіть диз’юнктивне судження:

a) Уважні студенти краще навчаються.

b) Якщо застосовувати нові технології, то збільшується ефективність виробництва.

c) “Коли сумніваєтесь, кажіть правду” (Марк Твен)

d) Свідомість людини або її підсвідомість керують поведінкою людини.

e) Розум полягає не тільки в знанні, але і в умінні застосовувати знання на ділі.”(Аристотель)

28. У наведених прикладах знайдіть категоричне судження:

a) Якщо ви громадянин України, то ви маєте майнові права.

b) Він шахіст або велосипедист

c) Поспішиш – людей насмішиш.

d) Уважні студенти краще навчаються.

e) Озираються на минуле, коли хочуть знати майбутнє (японська приказка).

29. Знайдіть судження, яке відноситься до строгих диз’юнктивних:

a) А або В, або обидва разом

b) Якщо А, то В

c) А або В, але не обидва разом

d) А тоді і тільки тоді, коли В

e) А і В©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.