Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке визначення логіки буде правильним?a) Логіка - наука, яка сприяє підвищенню культури мислення

b) Логіка - філософська наука

c) Логіка - наука про мислення

d) Логіка - наука, яка вивчає закони та форми міркувань

e) Логіка - наука про мислення, виражене у мові

3.Яке відношення між поняттями: "психічний розлад", "шизофренія","аутизм":

a) перехрещення

b) підпорядкування

c) тотожності

d) протилежності

e) супідрядності

4. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Ж.Ж.Руссо; 2. Успішність; 3. Непедаго-гічний прийом;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне a) Збірне b) Незбірне

5. Яке відношення між поняттями „Прибутковий", "Неприбутковий ":

a) тотожності

b) протилежності

c) суперечності

d) перехрещення

e) підпорядкування

6. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади 1. “працівник”, “некваліфікований працівник”; 2. “школа ”, “вища школа ” 3. “вчитель”, “киянин”; 4. “психолог”, “чоловік”; 5. “закон”, “закон про освіту”; 6. “вчений”, “педагог”;

7. Яка відповідь правильна? Поняття "колектив школи":

a) пусте

b) абстрактне

c) не реєстроване

d) одиничне

e) незбірне

 

8.Яка відповідь правильна? Поняття "Перший космонавт":

a) негативне

b) співвідносне

c) одиничне

d) загальне

e) пусте

9. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчлену-вання предме-та Приклад 1. Бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій; 2. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 3. За темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 4. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 5. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 6. Тиждень поділяється на сім днів;  

10. Слова однакові за звучанням, що вказують на різні поняття - це(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом):

11. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) підприємець – особистість

b) підприємець – людина

c) підприємець – особа

d) підприємець – людина, яка має свою справу

e) підприємець – київський підприємець

 

12.Який вид визначення в наведеному прикладі: "Семіотика - це наука, що вивчає знаки і знакові процеси ":

a) генетичне

b) номінальне

c) через рід і видову відмінність

d) остенсивне

e) неявне

 

13.Який вид визначення в наведеному прикладі "Компіляцією називають неоригінальну, несамостійну праця, побудовану на використанні чужих творів.":

a) генетичне

b) характеристика

c) остенсивне

d) номінальне

e) через рід і видову відмінність

 

14. Яка помилка у визначенні „Прямий кут – це кут.”:

a) вузьке

b) широке

c) коло у визначенні

d) заперечне визначення

e) визначення невідомого через невідоме

 

 

15. Яка помилка у поділі поняттях “Ліси бувають листяні і хвойні”:

a) ділення цілого на частини

b) члени поділу не виключають один одного

c) поділ неспівмірний

d) поділ здійснюється не на одній основі

e) стрибок у поділі

16. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) населений пункт – острів

b) населений пункт – вулиця Хрещатик

c) населений пункт – пункт

d) населений пункт – місце проживання

e) населений пункт – місто

17. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
  1. Тетяна - сестра Ольги.
  2. Студенти нашої групи ведуть конспекти з курсу логіки.
  3. Про дитячу психологію написано багато книжок
  4. Деякі школи –ліцеї.
  5. Батьки старші своїх дітей..
1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

18. Між якими судження має місце відношення суперечності (контрадикторності): (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

19. У судженні “Майже усі студенти групи здали іспит” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

20. Зробіть символічний запис простого судження «Люди помиляються»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

21. Вислів " Усі педагоги повинні бути комунікабельними ":

a) поняття

b) судження

c) умовивід

d) категоричний умовивід

e) індуктивний умовивід

22. У наведених прикладах знайдіть загально-заперечне судження:

a) Мито належить до непрямих податків.

b) Підприємці сплачують податок на додану вартість.

c) Деякі підприємства –нерентабельні

d) Жоден студент не хоче отримати двійку.

e) Кит – ссавець.

23. Зробіть символічний запис складного судження «Свідомість людини або її підсвідомість керують поведінкою людини».(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою)

 

 

24. В наведених прикладах знайдіть загально-заперечне судження:

a) Кілька студентів нашої групи не здали іспит з філософії

b) Усі селітри добре розчиняються у воді

c) Жоден ссавець не є рибою

d) День був сонячний

e) Деякі студенти відвідують гурток з логіки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.