Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестові завдання до теми 1 

ТЕСТ 1 Фінансова криза – це…

а) фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини;

б) кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати потенціалу розвитку, у процесі якого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршуються на стільки, що це загрожує його подальшому існуванню;

в) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше ніж через застосування ліквідаційної процедури.

 

ТЕСТ 2 Платоспроможність – це…

а) здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання;

б) банкрутство підприємства;

в) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом.

 

ТЕСТ 3 Санація підприємства – це:

а) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

б) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

в) комплекс послідовних, взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційно-го, соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.

 

ТЕСТ 4 Форми (види) кризи:

а) зовнішня і внутрішня;

б) стратегічна, криза «успіху», неплатоспроможності;

в) криза ліквідності, криза фінансування, криза прибутковості, стратегічна криза.

 

ТЕСТ 5 План санації вважається схваленим, якщо на засіданні Комітету кредиторів таке рішення було підтримано:

а) двома третинами голосів кредиторів – членів Комітету кредиторів;

б) усіма голосами кредиторів – членів Комітету кредиторів;

в) 50% + 1 голос кредиторів – членів Комітету кредиторів.

 

ТЕСТ 6 Термін реалізації плану санації згідно з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» становить:

а) 6 місяців;

б) 12 місяців;

в) законодавчо не регламентовано.

 

ТЕСТ 7 Основні цілі санації – це:

а) своєчасно розпізнавати кризові явища та забезпечити достовірність результату розпізнавання;

б) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

в) подолання як причин кризи (удосконалення господарської, фінансової, інвестиційної діяльності), так і її симптомів.

 

ТЕСТ 8 План санації складається з:

а) вступу та чотирьох розділів;

б) вступу та п’яти розділів;

в) вступу, п’яти розділів, закінчення.

 

ТЕСТ 9 Модель санації підприємства складається з таких основних блоків:

а) ідентифікація симптомів кризи, аналіз причин кризи та оцінка можливостей їх усунення, вибір санаційних заходів;

б) визначення цілей санації, управління санацією, досягнення цілей санації;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 10 Фінансово-економічні заходи – це:

а) заходи, які вдосконалюють організаційну структуру підприємства, звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу;

б) заходи, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства і мобілізації;

в) заходи, які спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати;

г) заходи, які пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції.

 

ТЕСТ 11 Організаційно-правові заходи – це:

а) заходи, які удосконалюють організаційну структуру підприємства, звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу;

б) заходи, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства і мобілізації;

в) заходи, які спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати;

г) заходи, які пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції.

 

ТЕСТ 12 Соціальні заходи – це:

а) заходи, які удосконалюють організаційну структуру підприємства, звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу;

б) заходи, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства і мобілізації;

в) заходи, які спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати;

г) заходи, які пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її собівартості, удосконаленням асортименту продукції.

 

ТЕМА 2 Санаційний аудит©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.