Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестові завдання до теми 8 

ТЕСТ 1 До непримусових заходів впливу належать:

а) лист із зобов'язаннями;

б) письмове попередження;

в) лист із зобов'язаннями, письмове попередження.

 

ТЕСТ 2 Лист із зобов’язанням – це…:

а) пропонування комерційному банку провести комплекс заходів щодо подолання фінансової кризи та фінансового оздоровлення;

б) письмове визнання комерційним банком своїх проблем і недоліків та порушень у роботі;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 3 Письмове попередження – це…:

а) пропонування комерційному банку провести комплекс заходів щодо подолання фінансової кризи та фінансового оздоровлення;

б) письмове визнання комерційним банком своїх проблем і недоліків та порушень у роботі;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 4 Рішення про ліквідацію комерційного банку може бути прийнято:

а) Національним банком України;

б) власниками;

в) власниками, арбітражним судом, Національним банком України.

 

ТЕСТ 5 Кошторис витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) затверджує

а) орган який його призначив;

б) власники;

в) Національний банк України.

 

ТЕСТ 6 У разі ліквідації банку шляхом продажу частини або усіх його активів ліквідатор протягом … місяців від дня свого призна­чення здійснює інвентаризацію активів банку.

а) п’яти;

б) трьох;

в) чотирьох.

 

ТЕСТ 7 Проміжний ліквідаційний баланс має містити:

а) дані про майно банку, що залишилося, список вимог кредиторів та результати їх розгляду;

б) витрати і винагородження ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом та договором з НБУ;

в) зобов'язання перед працівниками банку з оплати праці, невиконані та накопичені до дня призначення ліквідаційної комісії.

 

ТЕСТ 8 Активи, що залишилися після погашення усіх вимог до банку, розподіляються між … відповідно до кількості належних їм корпоративних прав

а) акціонерами (учасниками);

б) арбітражним судом, Національним банком України;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 9 Основною причиною кризи комерційних банків є…

а) вимоги щодо державних і місцевих податків та неподаткових платежів до бюджету і вимоги органів державного страхування та соціального забезпечення;

б) вимоги кредиторів;

в) недостатній рівень їх капіталізації.

 

ТЕСТ 10 Реорганізація поділом – це:

а) під час реорганізації комерційного банку частина активів і пасивів банку, що реорганізується, передається банку-правонаступнику або кільком банкам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації;

б) активи і пасиви банку, що реорганізується, в повному обсязі передаються комерційним банкам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 11 Реорганізація комерційного банку виокремленням

а) під час реорганізації комерційного банку частина активів і пасивів банку, що реорганізується, передається банку-правонаступнику або кільком банкам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації;

б) активи і пасиви банку, що реорганізується, в повному обсязі передаються комерційним банкам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 12 Після проведення реорганізації пакет документів, який містить рішення вищого органу банку-правонаступника про створення банку (злиття), передавальний баланс, розрахунок економічних нормативів, інші документи, необхідні для реєстрації новоствореного банку-правонаступника із висновком регіонального управління направляється …

а) засновникам;

б) в арбітражний суд;

в) в НБУ.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.