Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестові завдання до теми 7ТЕСТ 1 Реструктуризація – це:

а) коли підприємство не може розраховувати на зовнішні джерела фінансування і вирішує питання підвищення рівня ліквідності за рахунок внутрішніх джерел;

б) повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми орга-нізації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох;

в) запровадження організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямо-ваних на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

 

ТЕСТ 2 Реорганізація – це:

а) коли підприємство не може розраховувати на зовнішні джерела фінансування і вирішує питання підвищення рівня ліквідності за рахунок внутрішніх джерел;

б) повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми орга-нізації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох;

в) запровадження організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямо-ваних на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

ТЕСТ 3 Форми реструктуризації – це:

а) виробництва, активи, фінансова, корпоративна;

б) бухгалтерська, оперативна;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 4 Корпоративна реструктуризація:

а) передбачає реорганізацію підприємства для зміни власника, створення нових юридичних осіб або нової організаційно-правової форми власності;

б) передбачає внесення змін в організаційну та виробничо-господарську сфери діяльності підприємства для збільшення його рентабельності та конкурентоспроможності;

в) пов’язана зі зміною структури та розмірів власного і позикового капіталу, зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства.

ТЕСТ 5 Фінансова реструктуризація:

а) передбачає реорганізацію підприємства для зміни власника, створення нових юридичних осіб або нової організаційно-правової форми власності;

б) передбачає внесення змін в організаційну та виробничо-господарську сфери діяльності підприємства для збільшення його рентабельності та конкурентоспроможності;

в) пов’язана зі зміною структури та розмірів власного і позикового капіталу, зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства.

 

ТЕСТ 6 Реструктуризація виробництва:

а) передбачає реорганізацію підприємства для зміни власника, створення нових юридичних осіб або нової організаційно-правової форми власності;

б) передбачає внесення змін в організаційну та виробничо-господарську сфери діяльності підприємства для збільшення його рентабельності та конкурентоспроможності;

в) пов’язана зі зміною структури та розмірів власного і позикового капіталу, зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства.

 

ТЕСТ 7 Найпоширенішими формами реорганізації є:

а) зовнішні та внутрішні чинники реструктуризації;

б) злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 8 Головна мета реструктуризації:

а) перетворення підприємства у платоспроможне;

б) відродження виробництва;

в) перетворення підприємства у прибуткове;

г) ваш варіант відповіді.

ТЕСТ 9 Зо зовнішніх причин реструктуризації відносять:

а) слабку орієнтацію на ринку;

б) появу нових конкурентів;

в) низький рівень мобільності робочої сили;

г) відсутність новітніх технологій.

 

ТЕСТ 10 До внутрішніх причин реструктуризації відносять:

а) низький рівень мобільності робочої сили;

б) управління грошовими потоками;

в) конфлікт інтересів постачальників та споживачів;

г) відсутність стратегії розвитку.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.