Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестові завдання до теми 3 

ТЕСТ 1 Ліквідація підприємства –

а) вчасне фіксування кризової ситуації;

б) це здійснення щодо визнаного банкрутом підприємства заходів, пов’язаних із задоволенням вимог кредиторів продажем його майна та ліквідацією юридичної особи боржника;

в) спосіб оцінки стану підприємства.

 

ТЕСТ 2 Мирова угода -

а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів;

б) це процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо пролонгації термінів сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів;

в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який вказує на небажані наслідки для підприємства.

 

ТЕСТ 3 Банкрутство підприємства - це:

а) недоліки у виробничій сфері;

б) неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше ніж через застосування ліквідаційної процедури;

в) спад кон’юнктури в економіці в цілому.

 

ТЕСТ 4 Розрізняють види тактики фінансового оздоровлення:

а) захисну та наступальну;

б) економічні, соціальні, правові;

в) внутрішні та зовнішні.

 

ТЕСТ 5 За ступенем залежності від суб'єкта господарської діяльності всі чинники діляться:

а) захисні та наступальні;

б) економічні, соціальні, правові;

в) внутрішні та зовнішні.

ТЕСТ 6 За глибиною банкрутства розрізняють його стадії:

а) критичне банкрутство;

б) критичне банкрутство, допустиме банкрутство, катастрофічне банкрутство;

в) критичне банкрутство, допустиме банкрутство .

 

ТЕСТ 7 Допустиме банкрутство – це:

а) характеризує зародження негативного стану, виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», коли виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

б) виникає на етапах «банкрутство» і «ліквідація» життєвого циклу підприємства, супроводжується його закриттям або примусовою ліквідацією, наслідком яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів;

в) визначає посилення негативних тенденцій на етапі «спад», коли витрати на здійснення діяльності доводиться відшкодовувати за рахунок засобів кредиторів.

 

ТЕСТ 8 Критичне банкрутство – це:

а) характеризує зародження негативного стану, виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», коли виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

б) виникає на етапах «банкрутство» і «ліквідація» життєвого циклу підприємства, супроводжується його закриттям або примусовою ліквідацією, недоліком яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів;

в) визначає посилення негативних тенденцій на етапі «спад», коли витрати на здійснення діяльності доводиться відшкодовувати за рахунок засобів кредиторів.

 

ТЕСТ 9 Катастрофічне банкрутство – це:

а) характеризує зародження негативного стану, виникає на етапі життєвого циклу «реорганізація», коли виникає загроза втрати прибутку від підприємницької діяльності;

б) виникає на етапах «банкрутство» і «ліквідація» життєвого циклу підприємства, супроводжується його закриттям або примусовою ліквідацією, наслідком яких є розпродаж майна для погашення вимог кредиторів;

в) визначає посилення негативних тенденцій на етапі «спад», коли витрати на здійснення діяльності доводиться відшкодовувати за рахунок засобів кредиторів.

 

ТЕСТ 10 У розвитку будь-якого підприємства можна виділити … стадій життєвого циклу підприємства:

а) п’ять;

б) сім;

в) вісім.

 

ТЕСТ 11 До внутрішніх чинників неспроможності підприємства відносять:

а) захисні та наступальні;

б) економічні, соціальні, правові, природнокліматичні, екологічні;

в) матеріально-технічні та організаційні.

 

ТЕСТ 12 До зовнішніх чинників неспроможності підприємства відносять:

а) захисні та наступальні;

б) економічні, соціальні, правові, природнокліматичні, екологічні;

в) матеріально-технічні та організаційні.

 

ТЕСТ 13 На якій стадії починається антикризове управління підприємством:

а) на етапі різкого спаду виробництва, тобто «критичного банкрутства»;

б) на етапі активного спаду виробництва;

в) на етапі ліквідації підприємства.

 

ТЕСТ 14 Ліквідація підприємства здійснюється:

а) ліквідаційною комісією;

б) Національним банком України;

в) засновниками підприємства.

 

ТЕМА 4 Діагностика банкрутства підприємства©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.