Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестові завдання до теми 6ТЕСТ 1 Мобілізацію внутрішніх резервів фінансової стабілізації спрямовано на:

а) оптимізацію структури розміщення оборотного капіталу;

б) поліпшення (або відновлення) платоспроможності та ліквідності підприємства;

в) ліквідацію портфеля короткострокових фінансових вкладень.

 

ТЕСТ 2 Використання внутрішніх фінансових резервів дає змогу:

а) подолати внутрішні причини фінансової неспроможності підприємств, й значною мірою зменшує залежність ефективності проведення санації від залучення зовнішніх фінансових джерел;

б) ліквідації портфеля короткострокових фінансових вкладень;

в) оптимізації структури розміщення оборотного капіталу.

 

ТЕСТ 3 Факторинг – це:

а) операції комерційних банків з викупу векселів у підприємств за цінами, які залежать від суми векселя, строків погашення та ризику непогашення;

б) трансформація комерційного кредиту в банківський шляхом індосаменту переказного векселя на користь банку;

в) операція з перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

ТЕСТ 4 Форфейтинг – це:

а) операції комерційних банків з викупу векселів у підприємств за цінами, які залежать від суми векселя, строків погашення та ризику непогашення;

б) трансформація комерційного кредиту в банківський шляхом індосаменту переказного векселя на користь банку;

в) операція з перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

 

ТЕСТ 5 Безнадійна дебіторська заборгованість – це:

а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або строк позовної давності якої минув;

б) сума дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;

в) сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

 

ТЕСТ 6 Довгострокова дебіторська заборгованість – це:

а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або строк позовної давності якої минув;

б) сума дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;

в) сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

ТЕСТ 7 Поточна дебіторська заборгованість – це:

а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або строк позовної давності якої минув;

б) сума дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;

в) сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

 

ТЕСТ 8 Група санаційних заходів пов'язана із зміною структури і складу активу балансу:

а) реструктуризація активів;

б) збільшення виручки від реалізації;

в) реструктуризація активів та збільшення виручки від реалізації.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.