Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестові завдання до теми 4ТЕСТ 1 Експрес-діагностика фінансового стану забезпечує:

а) вчасне фіксування кризової ситуації;

б) високу достовірність результату;

в) спосіб оцінки стану підприємства.

 

ТЕСТ 2 Фінансовий стан – це:

а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів;

б) показує співвідношення активів та пасивів;

в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який зазначає небажані наслідки для підприємства.

 

ТЕСТ 3 Банкрутство підприємства - це:

а) недоліки у виробничій сфері;

б) неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше ніж через застосування ліквідаційної процедури;

в) спад кон’юнктури в економіці в цілому.

 

ТЕСТ 4 Коефіцієнт автономії:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більше 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більшим 0,3, а бажано більшим 0,5;

в) в довгостроковому періоді повинен бути меншим від одиниці;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

 

ТЕСТ 5 Коефіцієнт маневреності:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більше 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більше 0,3, а бажано більше 0,5;

в) у довгостроковому періоді повинен бути меншим за одиницю;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

 

ТЕСТ 6 Коефіцієнт фінансової стійкості:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більшим за 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більшим за 0,3, а бажано більшим за 0,5;

в) у довгостроковому періоді повинен бути меншим або дорівнювати 1;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

 

ТЕСТ 7 Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

а) показує ступінь близькості до втрати платоспроможності і подальшого банкрутства, він має бути більшим за 0,5;

б) показує мобільність власних засобів, він повинен бути більшим за 0,3, а бажано більшим за 0,5;

в) у довгостроковому періоді повинен бути меншим або дорівнювати 1;

г) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на поточну дату, він може коливатися і бути більш-менш 0,2-0,3.

 

ТЕСТ 8 Коефіцієнт поточної ліквідності – це…:

а) показує, як забезпечене підприємство власними активами. Його значення має бути більше 0,1;

б) універсальний коефіцієнт, який показує співвідношення активів та пасивів і його значення повинно бути більше 2;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 9 Коефіцієнт забезпеченості – це…:

а) показує, як забезпечене підприємство власними активами;

б) універсальний коефіцієнт, який показує співвідношення активів та пасивів;

в) правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 10 У якому з випадків структура балансу вважається позитивною?

а) коефіцієнт забезпеченості більше 2 і коефіцієнт поточної ліквідності більше 0,1;

б) коефіцієнт забезпеченості більше 0,1 і коефіцієнт поточної ліквідності більше 2;

в) коефіцієнт забезпеченості більше 1 і коефіцієнт поточної ліквідності більше 3.

 

ТЕСТ 11 Z =1,2А + 1,4В + 3,3С + 0,6D + 1,0Е –

а) це загальна модель прогнозування банкрутства;

б) це модель Альтмана прогнозування банкрутства;

в) це модель Спрингейта прогнозування банкрутства;

г) це універсальна дискримінантна функція прогнозування банкрутства.

 

 

ТЕСТ 12 Z =1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D –

а) це загальна модель прогнозування банкрутства;

б) це модель Альтмана прогнозування банкрутства;

в) це модель Спрингейта прогнозування банкрутства;

г) це універсальна дискримінантна функція прогнозування банкрутства.

 

ТЕСТ 13 Z =1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6

а) це загальна модель прогнозування банкрутства;

б) це модель Альтмана прогнозування банкрутства;

в) це модель Спрингейта прогнозування банкрутства;

г) це універсальна дискримінантна функція прогнозування банкрутства.

 

ТЕСТ 14 Якщо в моделі Альтмана 2,71 ≤ Z ≤ 2,99, то імовірність банкрутства:

а) висока;

б) дуже висока;

в) дуже низька;

г) можлива.

 

ТЕСТ 15 Якщо в моделі Спрингейта Z < 0, 862, то імовірність банкрутства:

а) висока;

б) дуже висока;

в) дуже низька;

г) можлива.

ТЕСТ 16 Якщо в універсальній моделі 0 < Z < 1, то:

а) підприємство є напівбанкрутом;

б) підприємство фінансово стійке;

в) підприємству загрожує банкрутство;

г) фінансова рівновага підприємств, але є вихід з кризової ситуації.

ТЕСТ 17 Якщо в прогнозованій моделі Таффлера Z > 0,3, то імовірність банкрутства:

а) висока;

б) дуже висока;

в) дуже низька;

г) малоймовірна.

ТЕСТ 18 Якщо в прогнозованій моделі Таффлера Z < 0,2, то імовірність банкрутства:

а) висока;

б) дуже висока;

в) дуже низька;

г) малоймовірна.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.