Здавалка
Главная | Обратная связь

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 1

1.1 Термін «екологія» запропонував:

а) Е. Геккель; б) В. І. Вернадський; в) Ч. Дарвін; г) А. Тенслі

Якими природними ресурсами є кам'яне вугілля, нафта і більшість інших корисних копалин?

а) вичерпні невідновлювані; б) вичерпні відновлювальні; в) невичерпні г) невичерпні відновлювальні.

Як виглядають основні рівні життя?

а) біосфера, ноосфера; б) енергія і речовини; в) морфологія, систематика; г) гідросфера, атмосфера, літосфера; д) ген, клітина, орган, організм, популяція, співтовариство.

1.4 Три основних напрямки теоретичної екології:

а) фізичне, хімічне, біологічне; б) гідроекологія, атмоекологія, літоекологія; в) біоекологія, гідроекологія, демекологія; г) зооекологія, фітоекології, ашропоекологія; д) аутекологія, синекологія, демекологія.

1.5 Верхня тверда оболонка Землі - це:

а) ноосфера; б) літосфера; в) гідросфера; г) атмосфера; д) біосфера.

Вкажіть канцерогенний забруднювач навколишнього середовища?

а) діоксид сірки; б) оксид азоту; в) оксид вуглецю; г) бензапірен; д) надлишок добрив.

1.7 Постійне надходження в атмосферу великих кількостей діоксиду сірки (SO 2) і оксидів азоту (NO, NO 2) призводять:

а) до парникового ефекту; б) до випадання кислотних дощів; в) до появи смогу; г) до порушення озонового шару; д) до потепління клімату.

1.8 Антропогенна зміна навколишнього середовища відбувається:

а) під впливом рослин; б) під впливом тварин; в) під впливом відходів підприємств; г) під впливом підприємств;

д) від діяльності людини.

Що таке пестициди?

а) хімічні сполуки, які застосовують проти шкідників; б) лише фосфор; в) поверхневі активні синтетичні речовини; г) тільки азот; д) азот і фосфор.

1.10 Нераціональне використання господарством екосистеми відноситься до впливів:

а) абіотичних факторів; б) екологічних факторів; в) біотичних факторів; г) антропогенних факторів; д) екстремального фактора.

1.11 З екологічної точки зору вирішення проблем енергетики пов'язано:

1. з розробкою нових безпечних реакторів для атомних станцій. 2. з використанням нетрадиційних поновлюваних джерел енергії. 3. з будівництвом сучасних теплоелектростанцій, що працюють на газі. 4. зі збільшенням видобутку горючих корисних копалин. 5 з будівництвом гідроелектростанцій на гірських річках. 6. з використанням поновлюваних джерел енергії

а) 1, 4, 6 б) 2, 5. в) 3, 4, 5 г) 1, 2, 5 д) 2, 6 є)1, 3, 4.

1.12 По походженню фактори ризику можуть бути:

а) природні; б) антропогенні; в) біологічні; г) соціальні.

1.13 Ризик для здоров'я населення, пов'язаний із забрудненням навколишнього середовища, виникає при наступних умовах:

а) існування джерела ризику; б) присутність даного джерела ризику в певної, шкідливої для здоров'я людини дозі або концентрації; в) схильності людини впливу згаданій дозі або концентрації; г) присутність даного джерела в продуктах харчування.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.