Здавалка
Главная | Обратная связь

До якої групи факторів відноситься взаємини типу «паразит-хазяїн», «хижак-жертва», симбіоз?а) кліматичних; б) біотичних; в) біоценологічних; г) антропогенних; д) популяційних

1.8 Екологічний моніторинг - це:

а) система екологічного бізнесу; б) розвиток і організація державної системи освіти; в) робоча програма по задоволенню споживчого попиту; г) система контролю і перевірки за змінами навколишнього середовища; д) суворий контроль за дотриманням сучасних технологій виробництва.

1.9 Вторинні періодичні фактори:

а) світлові явища сонячних променів; б) стихійні лиха; в) антропогенний вплив на навколишнє середовище; г) обертання Землі, зміна пір року; д) дощі, вологість, температура.

1.10 Кліматичні параметри відносяться до:

а) використовуваних ресурсів; б) відновлюваних ресурсів; в) невичерпних ресурсів; г) невідновних ресурсів; д) вичерпаних ресурсів.

Оберіть приклади негативного впливу на екосистему що спостерігаються при тепловому забруднені.

1. зміна термічного і біологічного режимів у водних об'єктах;

2. порушення умов нересту риб;

3. підвищення рівня бактеріального зараження води;

4. зниження кількісті розчиненого у воді кисню;

5. стимуляція діяльність мікроорганізмів, які є агентами корозії різних комунікацій;

6. порушення життєвих циклів рослин.

а) 1, 2, 4 б) 2, 5 в) 3, 4, 5 г) 2, 3, 6 д) 3, 4, 5 є) все перераховане

1.12 Основний об’єкт екологічних досліджень:

а) усі можливі взаємозв’язки мі живими організмами, б) екосистеми планети всіх рівнів та їх елементи, в) взаємозв’язки між живою та неживою природою, г) загальний стан сучасної біосфери.

1.13 Головні частини біоекології:

а) аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія, б) екологія природних біологічних систем, таксономічних груп, еволюційна екологія, в) аутекологія, демекологія, синекологія, г) біотехнологія, еволюційна екологія та охорона навколишнього середовища.

Який підрозділ загальної екології вивчає динаміку популяцій?

а) аутекологія, б) синекологія, в) біогеоценологія, г) демекологія.

1.15 Екологія виникла як суто біологічна наука, але в наш час вона трансформувалася і стала наукою про структуру та функції природи в цілому, про оптимізацію взаємин людини з довкіллям:

а) так, б) ні, в) маю особисті доповнення.

2. Які основні екологічні проблеми соціально-економічного розвитку України? В чому проявляється вплив екологічних негараздів на здоров’я людини?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 14

Гени організму (генотип) відповідають за синтез ...

а) білків; б) вуглеводів; в) ліпідів; г) амінокислот.

Сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері взаємодії суспільства і природи з метою охорони навколишнього природного середовища, попередження шкідливих екологічних наслідків, оздоровлення і поліпшення якості навколишнього природного середовища людини - це ...

а) екологічне право; б) паспортизація; в) сертифікація; г) стратифікація; г) аудит.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.