Здавалка
Главная | Обратная связь

Людська діяльність, спрямована на відновлення природного середовища, порушеного в результаті господарської діяльності людини або природних процесів, є ... впливом.а) конструктивним; б) стабілізуючим; в) деструктивним; г) неймовірним.

1.3 Екологія - теоретична основа:

а) охорони навколишнього середовища; б) прикладна математика; в) хімія; г) фізика; д) загальна хімічна технологія.

1.4 До кліматичних абіотичних факторів середовища відносяться такі чинники:

а) склад газів в повітрі, солоність, атмосферний тиск; б) температура, повітропроникність, склад води; в) солоність води, висота над рівнем океану, прісність; г) температура повітря, атмосферний тиск, кислотність; д) світло, температура, вологість, тиск.

1.5 Повітряна оболонка Землі - це:

а) літосфера; б) гідросфера; в) атмосфера; г) біосфера; д) стратосфера.

1.6 До антропогенних джерел забруднення навколишнього середовища не відносяться:

а) промислові підприємства; б) транспорт; в) сільське господарство; г) вулкани і гейзери; д) атомні станції.

1.7 Особливо охоронювані природні території, де забороняється будь-яка діяльність людини:

а) парки відпочинку; б) заповідники; в) національні парки; г) міські сквери; д) резервати.

1.8 Глобальна екосистема планети:

а) біосфера; б) біоценоз; в) біотоп; г) річка; д) океан.

1.9 Більша частина території України відноситься до природної зони:

а) пустель; б) лісів; в) напівпустель; г) степу та лісостепу; д) пустель.

1.10 Метод, який гарантує безстрокове збереження генофонду організмів:

а) взяття під охорону окремих екземплярів; б) утримання в розплідниках; в) заборона полювання; г) суворе обмеження використання мисливських угідь; д) збереження організмів в їх природному середовищі існування.

1.11 Автотрофи - це організми, що використовують в якості джерел енергії:

1. атомну енергію. 2. енергію тварин. 3. світлову енергію. 4. гідроенергію. 5. вітрову енергію.6. енергую хімічних перетворень неогрганічних сполук.

а) 1, 3, 4 б) 2, 5 в) 2, 6 г) 1, 3, 5 д) 2, 4, 5, 6 є) 3, 6

1.12. Основний об’єкт екологічних досліджень:

а) усі можливі взаємозв’язки мі живими організмами, б) екосистеми планети всіх рівнів та їх елементи, в) взаємозв’язки між живою та неживою природою, г) загальний стан сучасної біосфери.

1.13 Головні частини біоекології:

а) аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія, б) екологія природних біологічних систем, таксономічних груп, еволюційна екологія, в) аутекологія, демекологія, синекологія, г) біотехнологія, еволюційна екологія та охорона навколишнього середовища.

Який підрозділ загальної екології вивчає динаміку популяцій?

а) аутекологія, б) синекологія, в) біогеоценологія, г) демекологія.

1.15 Екологія виникла як суто біологічна наука, але в наш час вона трансформувалася і стала наукою про структуру та функції природи в цілому, про оптимізацію взаємин людини з довкіллям:

а) так, б) ні, в) маю особисті доповнення.

Яки етапи розвитку пережила екологічна наука і якими особливостями характеризується сучасний стан її розвитку?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.