Здавалка
Главная | Обратная связь

Парниковий ефект» і руйнування озонового шару зачіпають ...а) економічно розвинені країни; б) Росію і СНД; в) країни Європи і Америки; г) всі країни.

1.3 Систему тривалих спостережень за станом навколишнього середовища і процесами, що відбуваються в екосистемах і біосфері, називають:

а) моніторингом; б) модифікацією; в) моделюванням; г) менеджментом; д) прогнозуванням.

1.4 Загальна кількість особин популяцій на виділюваної території називають:

а) чисельністю; б) щільністю; в) насиченістю; г) співтовариством; д) гомеостазом.

1.5 Надходження у воду різних отруйних речовин, називається:

а) хімічним забрудненням; б) біологічним забрудненням; в) фізичним забрудненням; г) забрудненням стічними водами; д) фізичним та біологічним забрудненням.

1.6 Вкажіть чисельність населення в даний час:

а) більше 3 млрд. чоловік; б) більше 4 млрд. чоловік; в) більш 5 млрд. людей; г) понад 6 млрд. чоловік; д) більше 7 млрд. чоловік.

1.7 Екологію, що вивчає взаємовідносини в системі «людське суспільство - природа», називають:

а) теоретичною; б) соціальною; в) прикладною; г) глобальною; д) загальною.

Що таке смог?

а) аерозоль з твердими дрібними частками; б) аерозоль з рідкими дрібними частками; в) аерозоль з рідкими великими частками; г) аерозоль з твердими великими частками; д) фотохімічний або густий туман.

1.9 Агрегатний стан що може мати вода:

а) рідкий і твердий; б) рідкий; в) рідкий, твердий, газоподібний; г) рідкий і газоподібний; д) твердий й газоподібний.

1.10 До редуцентів відносяться:

а) усі живі організми; б) тварини; в) бактерії і гриби; г) рослини; д) водорості.

1.11 Причини виникнення «озонових дір» в атмосфері:

1. збільшення концентрації вуглекислого газу

2. збільшення концентрації хлорвмісних сполук

3. збільшення концентрації радону

4. збільшення концентрації азоту і вуглецю

5 збільшення концентрації аміаку

6. викиди хладагентів

а) 1, 2, 3 б) 2, 4, 5 в) 2, 5, 6 г) 2, 3,4 д) 2, 6 є) 1, 4, 5

1.12 Едафічні фактори – це:

а) ґрунтові умови, що впливають на життя та поширення живих організмів; б) умови формування ґрунтів; в) субстратний комплекс, в якому існує життя; г) середовище існування елементів мікробоценоза.

Хто перший запропонував термін “екологія”?

а) Шелфорд, б) Тенслі, в) Геккель, г) Сукачов.

1.14 Розділ екології, що вивчає процеси у міських та на промислових територіях, які формують екологічні умови та особливості функціонування під впливом енергетики, транспорту, будівництва різних галузей промисловості називається:

а) геоекологія, б) техноекологія, в) урбоекологія, г) антропоценологія.

1.15 Здатність навколишнього природного середовища витримувати встановлене максимальне навантаження – це:

а) Несуча ємність навколишнього природного середовищаб) Потенціал антропогенного навантаженняв) Екологічна ємність територіїг) Потенціал самовідновлення території

Які методи дослідження використовуються всім комплексом екологічних наук?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.