Здавалка
Главная | Обратная связь

Кислотний дощ - це дощ або сніг, що має рН ...а) менше 5,6; б) близько 7; в) близько 9; г) більше 11.

1.3 Сфера розуму - це:

а) ноосфера; б) атмосфера; в) біосфера; г) гідросфера; д) літосфера.

1.4 Комплекс заходів, спрямованих на відновлення порушених територій:

а) стратифікація; б) моніторинг; в) рекреація; г) рекультивація; д) стагнація

1.5 Джерелами забруднення атмосфери сполуками фтору є:

а) спалювання твердих відходів; б) переробка сірчистих руд; в) виробництво азотних добрив; г) виробництво фарб, емалей; д) виготовлення штучного волокна.

1.6 Види рослин і тварин, представники яких зустрічаються на більшій частині населених областей Землі:

а) релікти; б) убіквісти; в) ендеміки; г) космополіти; д) пелагос.

1.7 До прісноводних екосистем відносяться:

а) тундра; б) чапарраль; в) озера; г) відкритий океан; д) естуарії.

1.8 Забруднення - це збільшення:

а) споживання природних ресурсів; б) чисельності рослин і тварин; в) концентрації шкідливих речовин в навколишньому середовищі; г) чисельності зникаючих видів рослин; д) чисельності рідкісних видів тварин і рослин.

1.9 Природний комплекс, який призначений для збереження одного або декількох видів тварин або рослин при обмеженому використанні інших:

а) заказник; б) заповідник; в) національний природний парк; г) ботанічний сад; д) пам'ятник природи.

1.10 Розділ екології, що вивчає взаємодію людини з навколишнім середовищем:

а) аутекологія; б) ейдекологія; в) демекологія; г) антропоекологія; д) синекологія

Оберіть правильні тверждення

1. звукові хвилі з частотою нижче 20 Гц називають інфразвуковими;

2. звукові хвилі з частотою нижче 20 Гц називають ультразвуковими;

3. інфразук необхідний для нормальної життєдіяльностя людини;

4. шум негативно впливає на здоров'я людини;

5. інфразвук викликає резонанс в різних внутрішніх органах людини, порушуючи їх стан;

6. звукові коливання не можуть поширюватися через тверді предмети.

а) 2, 3 б) 2, 5 в) 3, 4, 5 г) 1, 4, 5 д) 3, 4, 5 є) все перераховане

Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність; б) стійкість до змін кліматичних умов;

в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються;

г) здатність активно мігрувати.

1.13 Усі види іонізуючого випромінювання поділяються на:

а) електромагнітне, гамма-випромінювання та корпускулярне; б) електромагнітне та корпускулярне;

в) рентгенівське та гамма-випромінювання; г) рентгенівське та корпускулярне.

1.14 Джерелом енергії на Землі є:

а) сонячне випромінювання; б) кінетична енергія обертанні планети Земля;

в) кінетична енергія обертанні супутника Місяця; г) енергія земних надр.

1.15. Гумус обумовлює появу наступного кольору ґрунту:

а) червоного; б) сірого; в) чорного; г) зеленого.

Дайте характеристику сучасного стану навколишнього природного середовища світу і України.

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.