Здавалка
Главная | Обратная связь

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИКомплексна контрольна робота

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 10

Синекологія вивчає ...

а) екологію видів; б) глобальні процеси на Землі; в) екологію мікроорганізмів; г) екологію співтовариств.

З чим не пов'язано порушення водного і хімічного режиму грунтів?

а) радіоактивне забруднення; б) опустелювання; в) переосушення; г) засолення.

1.3 До відновлюваних природних ресурсів належать:

а) лісові ресурси, грунт; б) тваринний і рослинний світ; в) корисні копалини; г) енергія вітру; д) сонячна енергія

1.4 Автотрофи:

а) тварини; б) гриби; в) рослини; г) комахи; д) черви.

Поїдання одного організму іншим організмом

а) коменсалізм; б) мутуалізм; в) хижацтво; г) паразитизм; д) протокооперація.

1.6 Здатність живих організмів переносити кількісні коливання дії екологічного чинника в тій чи іншій мірі називається:

а) песимум; б) оптимум; в) максимум; г) екологічна валентність; д) толерантність.

1.7 До морським екосистемам відносяться:

а) чапарраль; б) пустеля; в) озера; г) болота; д) відкритий океан.

1.8 Серед перерахованих екосистем природним биоценозом є:

а) ліс; б) поле кормових трав; в) плантація; г) парк; д) сад.

1.9 Предмет екології - це:

а) дослідження стану атмосфери; б) дослідження стану літосфери; в) дослідження екологічного стану організмів

г) дослідження стану гідросфери; д) дослідження екологічного стану біосфери.

1.10 До природнього забруднення біосфери відноситься:

а) озонові діри; б) виверження вулканів; в) кислотні дощі; г) використання мінеральних добрив; д) використання пестицидів.

Оберіть приклади негативного впливу на людину що спостерігаються при шумовому забруднені.

1. поступове ослаблення слуху;

2. захворювання нервової, серцево-судинної системи;

3. психічні розлади;

4. нервове збудження;

5. порушення травної системи;

6. зміна кольору шкіри;

а) 2, 3 б) 2, 5 в) 3, 4, 5 г) 1, 2, 3, 4 д) 3, 4, 5 є) все перераховане

Риси погодних умов, що сприяють утворенню смогу

а) низька вологість повітря,б) висока вологість повітря,в) порівняно низька температура повітря,г) порівняно висока температура повітря.

1.13 Призначенням для опромінення штучним Уф-променями є:

а) робота в умовах малої кількості сонячних променів,б) наявність гіповітамінозу вітаміну D.в) проживання в північних широтах,г) зниження атмосферного тиску.

1.14 Ознаками крайнього екологічного неблагополуччя є:

а) глибокі необоротні зміни навколишнього природного середовища; б) істотне погіршення здоров'я населення; в) стійкі негативні зміни природних экосистем; г) масивне антропогенне забруднення навколишнього середовища.

1.15 До зон екологічного нещастя ставляться ділянки території, де:

а) відбулися глибокі необоротні зміни в природному середовищі б) істотне погіршення здоров'я населення; в) порушення природної рівноваги; г) руйнування природних екологічних систем.

Які основні еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів в Україні?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.