Здавалка
Главная | Обратная связь

Який тип забруднення не відноситься до навколишнього середовища?а) хімічне; б) фізичне; в) біологічне; г) інформаційне.

1.3 Система живих організмів і оточуючих їх неорганічних тіл, пов'язаних між собою потоком енергії і кругообігом речовин:

а) біом; б) екосистема; в) біоценоз; г) біотоп; д) біониз.

1.4 В якому шарі атмосфери знаходиться озонова оболонка:

а) магнітосфера; б) мезосфера; в) іоносфера; г) стратосфера; д) тропосфера.

1.5 Назвіть компоненти наступного ланцюга харчування «осика - заєць - лисиця»:

а) редуценти - консумент — продуцент; б) продуцент - консумент 1 порядку - консумент 2 порядку; в) продуцент - консументи — редуценти; г) автотрофи - гетеротрофи — редуценти; д) продуцент - гетеротрофи — редуценти.

Які хвороби викликають радіоактивні забруднення атмосфери?

а) астму; б) кисневу недостатність; в) подразнення очей і слизуватої оболонки; г) ракові захворювання і потворність; д) ураження кісткової тканини.

До чого призводить, на думку екологів, застосування пестицидів у сільському господарстві?

а) руйнує структуру грунту; б) вбиває як шкідливих, так і корисних членів агроценозу; в) знижує продуктивність агроценозу; г) змінює якість агроценозу; д) впливає на чисельність популяцій.

1.8 Кислотні дощі утворюються в результаті викиду в атмосферу:

а) оксиду сірки, оксиду вуглецю; б) діоксиду сірки, оксидів азоту; в) хлору, оксидів сірки та азоту; г) пилу, золи, хлору та оксидів азоту; д) оксидів азоту, вуглецю і сірки.

1.9 Велика територія, яка включає як повністю заповідні зони, так і зони, призначені для окремих видів господарської діяльності:

а) заповідник; б) пам'ятник природи; в) сад; г) ботанічний сад; д) національний парк.

1.10 Які з нижчеперелічених забруднень відносяться до антропогенних:

а) землетрус; б) торнадо; в) пилові бурі; г) автомобільні гази, смог; д) вулкани.

1.11 До альтернативних джерел енергії відносяться:

1. енергія вітру, припливів та відпливів

2. теплова та ядерна енергетика, гідроенергетика

3. сонячна енергія, біопаливо, теплова енергетика

4. сонячна енергія

5. енергія біомаси,

6. газ з надр землі.

а) 1, 2, 4. б) 2, 3, 4, 5. в) 5, 6. г) 1, 3, 4. д) 1, 5, 6. э) 2, 3

1.12 До зон надзвичайної екологічної ситуації відносяться ділянки території, де:

а) відбуваються стійкі негативні зміни в навколишнім середовищі; б) є погроза здоров'ю населення; в) відбуваються негативні екологічні зміни природних екологічних систем; г) відбувається інтенсивне антропогенне забруднення навколишнього середовища.

1.13 При розрахунку реальної аэрогенной навантаження хімічних речовин на доросле населення враховуються показники:

а) забруднення атмосферного повітря; б) забруднення відкритих водойм; в) шумового навантаження; г) забруднення виробничого середовища.

1.14 Методика оцінки ризику використовується:

а) при розрахунку платежів в екологічні фонди; б) заміняє гігієнічні нормативи якості навколишнього середовища; в) для цілей медико-екологічного й соціально-гігієнічного моніторингу.

1.15 По природі дії всі фактори ризику підрозділяються:

а) фізичні; б) мікрокліматичні; в) хімічні; г) біологічні.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.