Здавалка
Главная | Обратная связь

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного вихованняПротокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 19

Автотрофні організми, здатні виробляти органічні речовини з неорганічних компонентів, використовуючи фотосинтез або хемосинтез, називаються ...

а) продуцентами; б) макроконсументамі; в) мікроконсументамі; г) гетеротрофами.

Система довгострокових спостережень, оцінки, контролю та прогнозу стану навколишнього середовища і її окремих об'єктів - це ...

а) екологічний моніторинг; б) екологічна експертиза; в) екологічне прогнозування; г) екологічне нормування.

1.3 Спеціально пристосована зона для відпочинку людей називається:

а) рекреаційною зоною; б) селітебної зоною; в) промисловою зоною; г) лісопарковій зоною; д) антропогенної зоною .

1.4 Випадання кислотних дощів пов'язане з:

а) зміною клімату; б) підвищенням вмісту вуглекислого газу; в) збільшенням озону в атмосфері; г) викидами в атмосферу діоксиду сірки, оксидів азоту; д) підвищенням пилових частинок.

Який антропогенний фактор призводить до опустелювання?

а) помірний випас худоби; б) інтенсивна пасіння худоби; в) внесення добрив; г) застосування снігозатримання; д) помірне сінокосіння.

1.6 Послідовність організмів, по якій передається енергія, укладена в їжі:

а) біогеоценоз; б) ланцюг живлення; в) трофічний рівень; г) екологічна ніша; д) біоценоз.

1.7 Концентрація вуглекислого газу в складі повітря становить, (у%):

а) 20,95; б) 0,93; в) 0,03; г) 0,3; д) 0,008.

Які заходи найбільш ефективні для зниження запиленості повітря населених пунктів?

а) встановлення санітарно - захисних зон; б) видалення промислових підприємств з населеного пункту

в) обмеження руху автотранспорту; г) ліквідація пустирів і будмайданчиків; д) видалення промислових підприємств з населеного пункту і ліквідація пустирів і будмайданчиків.

Що є метою екологічного моніторингу?

а) спостереження за джерелами антропогенних факторів; б) експертне оцінювання об'єктів природи; в) проведення досліджень у біологічних системах; г) відкриття законів природи; д) збір плати для збереження природного фонду.

З чим пов'язана більшість екологічних проблем Каховського водосховища?

а) з евтрофікацією водойми; б) зі зміною клімату; в) з геологічними процесами на дні; г) зі зниженням рівня моря; д) з підняттям рівня моря.

Забруднення це

1. процес привнесення в середовище забруднювачів; 2. процес виникнення в середовищі нових забруднювачів; 3. перевищення природного середнього рівня забруднювачів; 4. привнесення чужих компонентів у екосистеми; 5. утворення відходів життєдіяльності тварин; 6. процес хімічного розпаду білку.

а) 1, 3 б) 3, 4, 6 в) 1, 6 г) 1, 5, 6 д) 1, 2, 3, 4 є) все перераховане

1.12 Едафічні фактори – це:

а) ґрунтові умови, що впливають на життя та поширення живих організмів; б) умови формування ґрунтів; в) субстратний комплекс, в якому існує життя; г) середовище існування елементів мікробоценоза.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.