Здавалка
Главная | Обратная связь

Під видовою структурою біоценозу розуміють?а) різноманітність видів і співвідношення їх чисельності або маси|; б) приналежність до різних систематичних та екологічних груп; в) багаті видами природні співтовариства; г) видовий склад співтовариств з різноманітною середовищем проживання; д) різнорідність середовища проживання.

1.7 Екологічна криза - це:

а) екологічне неблагополуччя, яке характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища і представляє загрозу для здоров'я людей; б) екологічне неблагополуччя, яке характеризується глибокими, необоротними змінами навколишнього середовища та істотним погіршенням здоров'я населення; в) нормативно-технічна документація на створення нової техніки і технології; г) проекти нормативних та адміністративних актів і діючих законодавство; д) законодавчі та виконавчі органи державної влади.

1.8 Вкажіть процес, найбільш ефективний при утилізації побутових відходів:

а) компостування; б) спалювання; в) використання в якості палива; г) евакуація на спеціальні звалища; д) поховання в котлованах.

1.9 Можливе потепління клімату пов'язують з накопиченням в атмосфері:

а) парникових газів; б) канцерогенних речовин; в) важких металів; г) озону; д) фотооксидантів.

1.10 Антропогенна зміна ландшафту це:

а) стійкість ландшафту; б) вплив тварин його на ландшафт і його компоненти; в) зміна ландшафту під впливом людини; г) зміна ландшафту під впливом людини і природи; д) шкідливі впливи природи на ландшафт.

Екосистема це...

1. головна функціональна одиниця в екології;2. найменша біологічна одиниця в екології;3. головна функціональна одиниця в екології;4. природний комплекс утворений живими організмами та середовищем існування у якому живі та неживі компоненти пов'язані між собою обміном речовин, енергією та інформацією;5. єдиний природний комплекс утворений живими організмами та середовищем існування у якому все живе пов'язане між собою обміном речовин, енергією та інформацією;6. планетарний природний комплекс утворений живими організмами та середовищем існування у якому все живе пов'язане між собою обміном речовин, енергією та інформацією;

а) 1, 3 б) 3, 4, 6 в) 1, 6 г) 1, 5, 6 д) 1, 3, 6 є) все перераховане

1.12 Швидкість вітру вимірюється за допомогою фізичного приладу:

а) барометра; б) термометра; в) анемометра; г) люксметра.

1.13 Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників:

а) чинники екологічного ризику; б) біохімічні умови природного середовища; в) умови середовища, на які живі істоти реагують реакціями пристосування; г) техногенні умови, що впливають на функціонування екосистем.

1.14 Яку інформацію можна отримати за допомогою автоматичних приладів:

а) динаміку змін екологічних показників; б) значення екологічних параметрів; в) дані щодо впливу токсичного фактору; г) дані щодо змін екологічних показників.

1.15 Джерела природного іонізуючого випромінювання:

а) ізотопи багатьох елементів гірських порід; б) ізотопи елементів у складі мінералів; в) протони у водному середовищі; г) катіони солей важких металів.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.