Здавалка
Главная | Обратная связь

Забруднення навколишнього середовища пестицидами відноситься до ... типу забруднення.а) фізичного; б) хімічного; в) біологічного; г) механічного; д) змішаного.

1.7 Екологічна катастрофа - це:

а) екологічне неблагополуччя, яке характеризується глибокими незворотними застосуваннями навколишнього середовища та істотним погіршенням здоров'я населення; б) екологічне неблагополуччя, яке характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища що представляє загрозу; в) нормативно-технічна документація на створення нової техніки, технології; г) проекти нормативних актів та чинного законодавства; д) законодавчі та виконавчі органи державної влади.

1.8 Глобальне потепління клімату - це:

а) екологічне нещастя; б) екологічна криза; в) екологічна агресія; г) гуманітарна катастрофа; д) соціальна катастрофа.

1.9 Руйнування і знос верхніх родючих порід вітром або потоками води:

а) сукцесія; б) рекультивація; в) ерозія; г) меліорація; д) іригація.

1.10 Озоноруйнівні властивості демонструють:

а) іонізуюче випромінювання; б) вуглекислий газ і метан; в) фреони; г) вихлопні гази автомобілів; д) оксиди азоту і сірки.

1.11 Перед сучасною екологією стоять наступня завдання:

1. дослідження зв'язків в екосистемах; 2. оцінка стану екосистем; 3. дослідження процесів що протікають у біосфері;

4. підтримка стійкості біосфери; 5. моделювання стану екосистем; 6. моделювання стану глобальних біологічних процесів.

а) 1, 2, 5 б) 3, 4, 5, 6 в) 1, 3, 6 г) 3, 5, 6 д) 2, 4, 6 є) все вищезгадане

Згідно Ю.А. Злобіна (1998) методи екології можна розділити на такі основні групи:

а) методи збору, обробки інформації та інтерпретації отриманих результатів; б) методи екологічного моніторингу, біоіндикації та тестування забруднення; в) методи аналізу, моделювання та екстраполяції; г) методи класичної та прикладної екології.

Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екології:

а) наука, що вивчає вплив зовнішніх умов на живі організми і взаємовідносини між ними; б) комплекс наук про землю і життя на Землі; в) біологія землі; г) комплексна фундаментальна наука про будову, функціонування та взаємозв’язки складних багаторівневих систем у Природі.

Що таке “демографічний вибух”?

а) різке зростання населення у високорозвинених країнах; б) різке, контрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн, що розвиваються; в) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні;г) різке підвищення народжуваності.

Якою, на вашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність; б) стійкість до змін кліматичних умов; в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються; г) здатність активно мігрувати.

Які основні напрямки екологізації економіки?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.