Здавалка
Главная | Обратная связь

Комплексна контрольна роботаз дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 23

Озон в стратосфері утворюється з ...

а) кисню; б) водяної пари; в) вуглекислого газу; г) сірчистого газу.

Періодична оцінка змін та негативних впливів господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, природні рес урси і здоров'я людини - це

а) екологічна експертиза; б) екологічний аудит; в) екологічний моніторинг; г) екологічний контроль.

1.3 Основна зона забруднення навколишнього середовища в місті:

а) рекреаційна зона; б) селитебная зона; в) промислова зона; г) лісопаркова зона; д) антропогенна зона.

1.4 Біогеоценоз - це сукупність:

а) живих організмів і компонентів неживої природи; б) взаємопов'язаних компонентів; в) живих організмів одного виду; г) пристосованості живих організмів; д) живих організмів різних видів.

1.5 Одиниця виміру рівня шуму:

а) кіловат; б) децибел; в) люкс; г) метр; д) нанометр.

Наявність хвороботворних бактерій у питній воді відноситься до ... типу забруднення.

а) фізичного; б) хімічного; в) біологічного; г) механічного; д) змішаного

1.7 Отруйна суміш диму, туману і пилу називається:

а) кислотний дощ; б) фреон; в) чадний газ; г) смог; д) фотооксидантами.

1.8 Яка з екологічних ситуацій відноситься до глобальної екологічної кризи:

а) проблема перенаселення; б) забруднення озера Байкал; в) епідемія СНІДу; г) криза на Балканах; д) ядерна зима.

1.9 Поширення видів в нових місцях проживання, пристосування до них:

а) осциляція; б) флуктуація; в) еміграція; г) акліматизація; д) міграція.

1.10 У «Чорний список» Червоної книги вносять:

а) безповоротно зниклі види; б) види що відновили чисельність; в) зникаючі види; г) рідкісні види; д) види чия чисельність відновлюється

Прикладні задачі екології

1. прогнозування негативних наслідків у навколишньому середовищі під впливом діяльності людини;

2. охорона навколишнього середовища;

3. збереження навколишнього середовища;

4. відтворення навколишнього середовища;

5. раціональне використання природних ресурсів;

6. оцінка можливих негативних наслідків у навколишньому середовищі під впливом діяльності людини.

а) 1, 2, 3 б) 3, 4, 6 в) 1, 6 г) 3, 5, 6 д) 2, 3, 6 є) все вищезгадане

1.12 Усі види іонізуючого випромінювання поділяються на:

а) електромагнітне, гамма-випромінювання та корпускулярне; б) електромагнітне та корпускулярне; в) рентгенівське та гамма-випромінювання; г) рентгенівське та корпускулярне.

1.13 Джерелом енергії на Землі є:

а) сонячне випромінювання; б) кінетична енергія обертанні планети Земля; в) кінетична енергія обертанні супутника Місяця; г) енергія земних надр.

1.14 Гумус обумовлює появу наступного кольору ґрунту:

а) червоного; б) сірого; в) чорного; г) зеленого.

Який підрозділ загальної екології вивчає динаміку популяцій?

а) аутекологія, б) синекологія, в) біогеоценологія, г) демекологія. Організми-гетеротрофи, які споживають готові органічні речовини, створені організмами-автотрофами: а) продуценти; б) консументи; в) редуценти; г) деструктори©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.