Здавалка
Главная | Обратная связь

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИКомплексна контрольна робота

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 25

Сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, коли розумна людська діяльність стає головним, визначальним чинником її розвитку, називається ...

а) техносферою; б) антропосферою; в) ноосферою; г) біосферою..

Відносно великі природні території та акваторії із зонами господарського використання, де забезпечуються екологічні, рекреаційні та наукові цілі - це ...

а) національні парки; б) природні парки; в) заказники; г) пам'ятники природи.

1.3 Забруднювачів води називають:

а) аерополлютанти; б) гідрополлютантамі; в) детергентами; г) пестициди; д) планктоні.

1.4 Наведіть приклад незамінного ресурсу:

а) повітря; б) горючі речовини; в) сировину; г) метали; д) енергія.

Яке джерело надає найбільший вплив шуму на навколишнє середовище?

а) будівництво; б) гідроелектростанції; в) метрополітен; г) лінії електропередач; д) авіатранспорт.

Які фактори сприяють виникненню вітрової ерозії?

а) перезволоження грунту; б) посушливість клімату, посилений вітровий режим; в) наявність лісових масивів; г) наявність трав'яної рослинності; д) зрошення.

1.7 До антропогенних екологічних факторів відносяться:

а) виверження вулкана; б) біологічні методи захисту рослин; в) обертання Землі; г) алелопатія; д) цунамі.

1.8 Який з впливів людини на природу є прямим (безпосереднім):

а) парниковий ефект; б) руйнування озонового шару; в) мисливський і рибний промисел; г) ерозія грунтів; д) водна ерозія.

Який підрозділ екології вивчає особини і вплив на них екологічних факторів?

а) глобальна екологія; б) синекологія; в) демекологія; г) географічна екологія; д) аутекологія.

1.10 Сфера Землі, населена людством:

а) екотоп; б) біотоп; в) ареал; г) біосфера; д) локус.

1.11 Об'єктом дослідження екології є:

1. природні екологічні системи; 2. органічні сполуки; 3. внутрішня будова організмів; 4. екологічні системи створені людиною системи; 5. космячне випромінювання; 6. поширення тварнин на у різних географічних зонах.

а) 1, 3, 5 б) 2, 4, 6 в) 2, 3 г) 1, 4 д) 1, 3, 6 є) жоден з перечислених

1.12 Основний об’єкт екологічних досліджень:

а) усі можливі взаємозв’язки мі живими організмами, б) екосистеми планети всіх рівнів та їх елементи, в) взаємозв’язки між живою та неживою природою, г) загальний стан сучасної біосфери.

1.13 Головні частини біоекології:

а) аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія, б) екологія природних біологічних систем, таксономічних груп, еволюційна екологія, в) аутекологія, демекологія, синекологія, г) біотехнологія, еволюційна екологія та охорона навколишнього середовища.

Який підрозділ загальної екології вивчає динаміку популяцій?

а) аутекологія, б) синекологія, в) біогеоценологія, г) демекологія.

Що слід вважати екологічними факторами?

а) фактори життєвого ризику; б) біохімічні умови довкілля; в) техногенні умови навколишнього середовища; г) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають на функціонування екосистем.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.