Здавалка
Главная | Обратная связь

Що визначають поняття “екологічна безпека” і “екологічний ризик” і як їх можна обчислити?Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 28

1.1 Речовини, що викликають підвищену чутливість організму до впливу факторів зовнішнього середовища:

а) токсини; б) алергени; в) канцерогени; г) косметика.

Кіотський протокол (1997) щодо приєдналися до нього країн включає в себе зобов'язання ...

а) скоротити виробництво індивідуального автотранспорту на 5% до 2025;

б) відмовитися від використання хлорвмісних розчинників в промисловості до 2010 р.;

в) скоротити або стабілізувати викиди парникових газів по відношенню до рівня 1991;

г) скоротити викиди озонразрушающих речовин в атмосферу на 50% до 2002

1.3 До якого виду забруднень відносяться - радіація, теплове, світлове, електромагнітне, шумове забруднення:

а) природне; б) географічне; в) геологічне; г) хімічне; д) фізичне.

1.4 Вміст вуглекислого газу в атмосфері:

а) 0,93%; б) 78%; в) 0,1%; г) 21%; д) 0,03%

Який спосіб боротьби з бур'янами екологічно безпечний?

а) агротехнічний (механічний); б) хімічний; в) поєднання агротехнічного і хімічного; г) застосування радіоактивних відходів; д) застосування вогнеметів.

До якої групи факторів середовища відноситься електромагнітне поле?

а) біотичні фактори; б) абіотичні фактори; в) імперативні фактори; г) внутрішні чинники; д) межвидові фактори.

1.7 За В.І. Вернадському речовина біосфери представлена:

а) тваринною речовиною; б) антропогенною речовиною; в) антиречовиною; г) живою речовиною; д) біоречовинами.

1.8 Як співвідносяться поняття «природокористування» і «охорона природи»:

а) вони тотожні; б) поняття «природокористування» більш широке, ніж поняття «охорона природи»; в) поняття «охорона природи» більш широке, ніж поняття «природокористування»; г) це абсолютно різні поняття; д) це аналогічні поняття.

До якого типу забруднюючих речовин належать водорості, що викликають «цвітіння» водойм?

а) до речовин, що розчиняються у воді і залишаються й в йонному стані; б) до біологічних забруднювачів; в) до хімічних забруднювачів; г) речовин що утворюють з водою колоїдні системи; д) до речовин що утворюють суспензії.

1.10 Знищення рослинного покриву, ерозія грунтів, їх ущільнення, засолення, розширення зон, покритих пісками призводить до:

а) збільшення біорізноманітності; б) дегрессія; в) опустелювання; г) евтрофікація; д) збільшення видів.

1.11 До напрямків загальної екології відносяться:

1. сільськогосподарська екологія; 2. мірмекологія; 3. промислова екологія; 4. демекологія; 5. аутекологія; 6. синекологія.

а) 1, 2, 5 б) 4, 5, 6 в) 1, 3, 4 г) 2, 4, 5 д) 3, 4, 5 є) жоден з перечислених

1.12 Основні завдання екології:

а) вивчення впливу факторів середовища на людину, б)профілактика професійних захворювань, в) наука про дім (помешкання),розробка способів підвищення працездатності©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.