Здавалка
Главная | Обратная связь

Території, створювані на певний термін (в ряді випадків постійно) для збереження або відновлення природних комплексів чи їх компонентів та підтримки екологічного балансу - це ...а) національні парки; б) пам'ятки природи; в) заповідники; г) заказники.

1.3 Штучні екосистеми, що виникають в результаті сільськогосподарської діяльності людини:

а) біоценоз; б) агроекосистема; в) біотоп; г) біогеоценоз; д) урбосістема.

1.4 Дайте визначення екосистеми:

а) система організмів що спільно живуть в межах деякого простору і взаємодіють між собою; б) сукупність особин одного виду; в) сукупність нижній частині атмосфери; г) будь-яка система живих організмів разом із середовищем проживання; д) сукупність різних живих організмів.

1.5 Вкажіть найбільш радикальну міру охорони повітряного басейну:

а) екологізація технологічних процесів ;б) очищення газових викидів; в) розсіювання газових викидів в атмосферу; г) улаштування санітарно-захисних зон; д) архітектурно-планувальні рішення

Вирубка лісів до якого екологічного чинника середовища відноситься?

а) біотичні фактори; б) абіотичні фактори; в) антропогенні чинники; г) імперативні фактори; д) межвидові фактори.

1.7 Паразити відносяться до:

а) продуцентів; б) консументів; в) редуцентів; г) сукулентів; д) автотрофів.

1.8 До принципів раціонального природокористування відноситься:

а) принцип пріоритету економічної вигідності над екологічною безпекою; б) принцип підвищення екстенсивності освоєння природних ресурсів; в) принцип посиленого використання природних ресурсів; г) ефектності використання природних ресурсів; д) принцип пріоритету охорони природи над її використанням.

1.9 До автотрофних організмів відносяться:

а) рослини; б) хижаки; в) тварини; г) птахи; д) гриби.

1.10 Причини виникнення «озонових дірок»:

а) абіотичні чинники; б) едафічні фактори; в) антропогенні чинники; г) біотичні чинники; д) фізичні фактори.

1.11 До напрямків прикладної екології відносяться:

1. сільськогосподарська екологія; 2. мірмекологія; 3. промислова екологія; 4. демекологія; 5. аутекологія; 6. синекологія.

а) 1, 3 б) 2, 5, 6 в) 1, 3, 5 г) 1, 4, 5 д) 3, 5 є) жоден з перечислених

1.12 Реальна аэрогенная хімічне навантаження на різні групи населення складаються з дози забруднень, що надходять із вдихуваним повітрям:

а) виробничих приміщень; б) атмосферним повітрям житлової зони; в) повітрям внутріжитлових приміщень; г) атмосферним повітрям транспортної зони; д) атмосферним повітрям заміської зони й зони відпочинку.

1.13 По походженню фактори ризику можуть бути:

а) природні; б) антропогенні; в) біологічні; г) соціальні.

1.14 Ризик для здоров'я населення, пов'язаний із забрудненням навколишнього середовища, виникає при наступних умовах:

а) існування джерела ризику; б) присутність даного джерела ризику в певної, шкідливої для здоров'я людини дозі або концентрації; в) схильності людини впливу згаданій дозі або концентрації; г) присутність даного джерела в продуктах харчування.

Риси погодних умов, що сприяють утворенню смогу

а) низька вологість повітря,б) висока вологість повітря,

в) порівняно низька температура повітря,г) порівняно висока температура повітря.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.