Здавалка
Главная | Обратная связь

Що означає в дослівному перекладі з грецької “екологія”?а) наука про виробництво, б) вчення про живі організми, в) наука про дім (помешкання), г) наука про охорону природи.

1.14 Центральним завданням сучасної екології є дослідження:

а) живої компоненти біосфери, пізнання усіх процесів функціонування життя, б) системи адаптації та адекватної реакції біологічних об’єктів на зміну середовища, в) специфічної ролі людини як біологічного виду в довкіллі, г) специфіки взаємовідносин організмів і середовища їх існування в різних екологічних умовах.

1.15 Розділ екології, що вивчає процеси у міських та на промислових територіях, які формують екологічні умови та особливості функціонування під впливом енергетики, транспорту, будівництва різних галузей промисловості називається:

а) геоекологія, б) техноекологія, в) урбоекологія, г) антропоценологія.

Якими основними методами можна регулювати природокористування?

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.

Голова циклової комісії _______________________ А.О. Бєлоус


ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Екологія»

для студентів спеціальності 5.010201 - «Фізичне виховання»

ВАРІАНТ № 29

В основі раціонального природокористування та охорони природи лежать такі аспекти, як економічний, здравоохоронні, естетичний, виховний і ...

а) науковий; б) апокаліпсичний; в) схоластичний; г) амбітний.

Громадська благодійна організація «Всесвітній фонд дикої природи »головними цілями своєї діяльності ставить ...

а) боротьбу проти будівництва атомних електростанцій; б) розвиток природоохоронного законодавства; в) збереження біологічного розмаїття Землі; г) запобігання змін клімату.

1.3 Речовини, що знищують озоновий шар це:

а) космічні випромінювання; б) пари води; в) пил; г) фреони; д) механічні частинки

1.4 Жива оболонка Землі - це:

а) гідросфера; б) літосфера; в) гідросфера і літосфера; г) біосфера; д) атмосфера.

1.5 Тепловий перегрів планети внаслідок збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері:

а) теплий циклон; б) парниковий ефект; в) ефект Бойля-Маріотта; г) пошкодження озонового екрану; д) газовий ефект.

1.6 Вищою стадією екологізації свідомості є:

а) екологічна освіта; б) екологічне виховання; в) екологічне виробництво; г) екологічна культура; д) екологічна економіка.

1.7 Кисень атмосфери відноситься до:

а) тваринноі речовини; б) антропогенної речовини; в) біогенної речовини; г) біокосної речовини; д) антиречовини.

1.8 Нижня межа біосфери по літосфері проходить на глибині 3-4 км. Проникненню життя нижче перешкоджає:

а) відсутність кисню; б) високий тиск гірських порід; в) почуття самотності; г) висока температура земних надр; д) велика кількість кисню.

1.9 Поєднання газоподібних і твердих домішок з туманом або аерозольна димка від автотранспорту називається:

а) смог; б) детрит; в) ендемік; г) репелент; д) техносфера.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.