Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке забруднення викликають віруси?а) теплове; б) хімічне; в) біологічне; г) фізична; д) антропогенний.

1.4 Водна оболонка Землі представляє сукупність морів, океанів, озер, річок, підземних вод, боліт - це:

а) атмосфера; б) гідросфера; в) літосфера; г) біосфера; д) стратосфера.

1.5 Канцерогенні речовини викликають:

а) інфекційні захворювання; б) алергічні захворювання; в) злоякісні та доброякісні новоутворення; г) простудні захворювання; д) нервові розлади.

1.6 Стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення гармонії:

а) між економікою і виробництвом; б) між людьми, економікою і виробництвом; в) між людьми і між суспільством і природою; г) між людьми, економікою і суспільством; д) між людьми і суспільством і політикою.

1.7 Максимальна концентрація життя спостерігається на кордонах дотику:

а) атмосфери і літосфери (поверхня суші); б) атмосфери та гідросфери (поверхня океану); в) гідросфери та літосфери (дно океану); г) педосфери і атмосфери; д) атмосфери, гідросфери та літосфери (прибережна зони).

1.8 Верхня межа біосфери по атмосфері проходить на висоті 22-24 км. Проникненню життя вище перешкоджає:

а) відсутність кисню; б) низька температура; в) жорстка радіація; г) озоновий екран; д) страх висоти.

1.9 Система живих організмів і оточуючих їх неорганічних тіл, пов'язаних між собою потоком енергії і кругообігом речовин:

а) біоценоз; б) екосистема; в) біогеоценоз; г) біом; д) біотоп.

1.10 Сталий розвиток означає:

а) розвиток суспільства по експоненційної кривої; б) право людей на здорове і плідне життя в гармонії з природою; в) демографічне зростання населення; г) створення вільного суспільства; д) задоволення своїх потреб.

1.11 Екологія це наука що вивчає:

1. умови існування живих організмів; 2. взаємозв'язки між живими організмами; 3. будову багатоклітинних організмів; 4. особливості руху речовин та енергії у фізичних системах; 5. взаємозв'язки між живими організмами та середовищем, в якому вони живуть; 6. звязки різних неорганічних речовин і умов в яких вони утворюються

а) 1, 3, 5 б) 2, 3, 4, 6 в) 4, 5, 6 г) 1, 2, д) 1, 2, 5 є) всі варіанти

Що ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?

а) негативні кліматичні зміни на планеті під впливом космічних сил; б) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів; в) вирубання лісів; г) низьку екологічну культуру людини та її намагання панувати над природою.

1.13 Космічне випромінювання:

а) також є джерелом радіоактивного фону; б) породжує вторинне випромінювання в атмосфері; в) сприяє утворенню різноманітних радіонуклідів; г) викликає “парниковий ефект”.

1.14 Потужність ґрунту - це:

а) товщина в сантиметрах; б) площина в сантиметрах; в) варіативність пласта залягання породи; г) комплекс елементів у породі.

1.15 Для оцінювання стійкості екосистем використовують показники:

а) Самоочищення б) Стабільності в) Саморегуляції г) Самовідновлення

Значення, суть та труднощі встановлення системи екологічних стандартів і норм, їх основні види.

Розглянуто на засіданні циклової комісії фізичного виховання

Протокол № 4 від 20. 10. 2012 р.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.