Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтовна тематика виховних бесід, які проводяться в позаурочний час.1. Право в житті суспільства. Право — особливий вид соціальних норм.

2. Мораль і право.

3. Що має зробити кожен з нас для підвищення рівня своєї правової культури?

4. Правова і політична культура сучасної молоді.

5. Чи потрібне сьогодні правове виховання?

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України.

2. Підручник, § З, ЗА.

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. — К, 1995.

Основні терміни і поняття:соціальні норми, мораль, звичаї, традиції, корпоративні норми, право, ознаки права, джерела (форми) права, об'єктивне та суб'єктивне право, звичаєве право, правовий прецедент, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір правовідносини, фізичні особи, юридичні особи, юридичні факти, право­свідомість, правова ідеологія, правова психологія, правова система, правова культура, політична культура, правове виховання.

Хід уроку:

Урок-лекція починається з нагадування вчителя, що на уроці розглядатиметься одне з найважливіших понять курсу, і з цієї теми передбачене семінарське заняття. Виклад матеріалу має спиратися на положення підручника, але не бездумно дублювати їх. Вчителеві доцільно звернути увагу учнів на те, що наукові поняття можуть порізному викладатись у різних літературних джерелах. Він може запропонувати власні визначен­ня деяких понять, показати учням, як ці поняття визначаються в інших підручниках (наприклад, у підручнику Наровлянського О. Д. «Основи правознавства» (К: Магістр-5, 1997)

Під час семінарського заняття, заслуховуючи виступи учнів, слід враховувати, що вони ще не набули у повній мірі навичок участі в такій формі навчального процесу. Багато вчителів ще до семінару рекомендують учням внести в робочий зошит відпо­відну пам'ятку такого змісту:

Як будувати доказ.

1. Сформулюйте думку, істинність якої слід довести. Врахуйте ри цьому, що доказ складається і аргументів, суджень і висновків.

2. Визначте аргументи, що підтверджують вашу думку.

3. Аргументуючи, пояснюйте, чому ваші міркування є логічним підтвердженням висловленої думки, перевірте, чи всі наявні аргументи ви використали.

4. Використовуйте юридичні факти як основу своїх аргументів.

5. Сформулюйте висновок.

6. Логічно будуйте докази, пов'язуючи їх зі своїми висновками.

7. Якщо в силу різних причин переконаєтесь у помилковості своїх доказів, проаналізуйте їх ще раз

Наявність пам'ятки формує в учня певний навчально-методичний алгоритм підго­товки до активної участі в семінарському занятті, допомагає встановити певну ієрархію у своїх висновках щодо питань семінару і розвиває вміння виділяти головне.

Домашнє завдання:

1. Відповісти на питання і виконати завдання, подані наприкінці §3 і §ЗА підруч­ника.

2. Можна запропонувати учням виписати в зошит кілька варіантів визначення одного-двох базових понять цієї теми (кожному учневі свої). Це сприятиме як кращому засвоєнню цих понять, так і формуванню навичок роботи з юридичними словниками, енциклопедичними виданнями, довідниками.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.