Здавалка
Главная | Обратная связь

Форми народовладдя в УкраїніТаблиця 1

Пряма демократія Представницька демократія
Референдум Вибори Загальні збори громадян за місцем проживання Діяльність Верховної Ради України Діяльність Президента України Діяльність органів місцевого самоврядування Діяльність посадових осіб, призначених представницькими органами

Почати заповнення цієї таблиці учні можуть під керівництвом вчителя під час викладу ним навчального матеріалу, а завершити її опрацювання самостійно вдома.

Принципи виборчої системи(ст. 71Конституції України): Таблиця 2

— вибори є вільні;  
— загальне виборче право;  
— рівне виборче право;  
— пряме виборче право;  
— талмне голосування;  
— вільне волевиявлення громадян.  

У другій колонці розкривається зміст принципу

Основні терміни і поняття:безпосередня і представницька демократія, активне і па­сивне виборче право, референдум, балотування, мажоритарна і змішана виборчі систе­ми, волевиявлення громадян, одномандатний і багатомандатний виборчі округи, вибор­чий ценз, претендент, виборчий процес, довірені особи, представницький мандат, дер­жавна мова.

Хід уроку:

На початку уроку вчитель перевіряє домашнє завдання, але, враховуючи великий обсяг та важливість нового матеріалу, відводить на це обмежений час (не більше 5-7 хвилин).

Після цього клас починає до вивчення нового матеріалу. Учням пропонується згадати, хто згідно з Декларацією про державний суверенітет України та Конституцією Ук­раїни є носієм суверенітету в Україні, хто є джерелом влади, виходячи з визначення то­го, що єдиним джерелом влади в Україні є народ України. Учні мають згадати (звернув­шись при потребі до ст. 5 Конституції України), яким чином народ реалізує владу. При цьому доцільно використати таблицю № 1 «Форми народовладдя в Україні», яку слід розглядати в єдиному контексті зі ст. 5 та ст. 69 Конституції України.

Далі розглядається питання про референдум. Учні записують визначення референдуму та його види — всеукраїнський та місцевий, імперативний та консультативний, конституційний та законодавчий тощо.

За наявності часу можна запропонувати учням, користуючись Конституцією України та Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», скласти порівняльну таблицю цих видів референдумів. Можна також додати до цієї таблиці додаткову колонку «Порядок призначення референдуму». Складання цієї таблиці може також стати частиною домашнього завдання.

Важливою частиною уроку є вивчення матеріалу про вибори. Під час вивчення цього матеріалу слід звернути особливу увагу на роз'яснення змісту принципів виборів і визначення як прямих, загальних, рівних, вільних виборів з таємним голосуванням. Також треба пояснити учням різницю наявних виборчих систем — мажоритарної, пропорційної, змішаної та визначити тип виборчої системи в Україні (на прикладі виборів и: Верховної Ради України).

Питання про порядок проведення виборів в Україні вчитель з учнями розглядають . наявності часу, в іншому разі воно, так само, як і питання статусу депутатів, розглядається учнями самостійно.

Домашнє завдання:

1. Пояснити на основі фактів, чому народ України є єдиним джерелом державної влади

2. Завершити роботу над таблицею 2, використати її зміст для відповіді з викори­станням всього тексту §11 підручника.

3. Виписати в зошит основні положення законів України про національні меншини і державну мову. ^

Доцільно запропонувати учням при виконанні домашнього завдання визначити та навести позитивні та негативні риси різних типів виборчих систем.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.