Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 28Г Правове регулювання земельних і сільськогосподарських відносинСпецифіку даного уроку визначає слабка попередня ознайомленість учнів (особливо у міських школах) з регулюванням земельних і сільськогосподарських відносин взагалі та зі способами реалізації прав і обов'язків суб'єктів різних форм власності у цих відносинах.

Разом з тим саме цей урок дає вчителеві можливість широкого використання міжпредметних зв'язків з курсами історії («Руська Правда», Литовські статути, Конституція Пилипа Орлика), географії (земельні ресурси , земельні кадастри), літератури (тво­ри Т. Шевченка, Л. Українки, О. Кобилянської), що, безперечно, зробить засвоєння ма­теріалу більш усвідомленим.

У сільській місцевості доцільно ширше спиратися на місцеві факти і виділити на цю тему два уроки та одну виховну годину.

Велика насиченість тексту §28Г термінологією ставить перед вчителем завдання домогтись усвідомленого засвоєння учнями суті, наведених вище термінів і понять. Доцільно, щоб саме за цією темою учні вдома, використовуючи текст підручника і словники склали в робочих зошитах термінологічний словничок, а також уміли б усно по­яснювати значення термінів під час своїх відповідей і діалогу з учителем.

Мета уроку:Актуалізувати раніше набуті учнями знання з історії, правознавства що­до земельних відносин, формувати уявлення про зміст земельних і сільськогосподарсь­ких правовідносин.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати навички користування земельним законодавством на учнівському рівні.

Тип уроку:Комбінований урок.

Структура уроку:

1. Особливості земельних і сільськогосподарських відносин.

2. Земельна реформа.

3. Земельний кодекс України.

4. Форми власності на землю. Приватна власність на землю.

5. Оренда землі.

6. Правове регулювання сільськогосподарських відносин.

7. Процедура розв'язання земельних спорів.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. 14).

2. Земельний кодекс України.

3. Закони України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про селянське (фермерське) господарство».

4. Таблиця «Форми власності на землю в Україні».

5. Таблиця «Цілі земельної реформи в Україні» (на основі матеріалу на с. 316 підручника).

6. Карта України (фізична).

Основні терміни і поняття:земля, засіб сільськогосподарського виробництва, економічний об'єкт, земельна реформа, цільове призначення земель, категорії землі, землі запасу, оренда землі, землі сільськогосподарського призначення, продуктивна і робоча роба,багатоукладність сільського господарства, вилучення земель, земельний кадастр, моніторинг землі, рекреація.

Хід урокукомбінованого типу з цієї теми міг би моделюватись таким чином:

1. Перевірка раніше засвоєних знань з теми «Основи підприємницької діяльності» у формі письмової роботи — розв'язування тестових завдань та правових задач на картках диференційованого опитування учнів.

2. Актуалізація раніше набутих знань у формі бесіди з таких проблем:

— Чому земельні і сільськогосподарські відносини посідають особливе місце в історії нашої держави?

— Які ви знаєте перші правові пам'ятки, що фіксували земельні відносини?

— У чому, на вашу думку, полягає специфіка земельних відносин?

— Чому земля перебуває під особливою охороною держави і як ви це розумієте?

3. Підведення підсумків бесіди. Узагальнення вчителя.

4. Самостійна пізнавальна робота учнів з проблеми «Зміст земельної реформи», під час якої вони знайомляться з текстом Постанови Верховної Ради України «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі» від 13 березня 1992 р., визначають завдання цієї реформи.

5. Пояснення вчителем таблиці «Форми власності на землю в Україні», під час якого вчитель повинен бути готовий висвітлити учням складні питання, пов'язані з відсутністю у Конституції України згадки про колективну власність, а в Земельному кодексі України — про комунальну власність.

6. Висвітлення вчителем таких проблем:

1) Право приватної власності на землю — один із проявів права громадян на власність.

2) Поділ землі на 7 категорій — землі сільськогосподарського призначен­ня, землі населених пунктів, землі промисловості, транспорту, зв'язку та оборони, землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історично-культурного призначення, землі лісового фонду, землі водного фонду, землі запасу.

3) Мета, з якою надається земля.

4) Оренда землі.

5) Правове регулювання сільськогосподарських відносин.

7. Повідомлення учня «Порядок розв'язання земельних спорів».

Важливим елементом даного уроку може бути учнівський практикум, який доцільно провести груповим способом. При цьому слід скомплектувати групи так, що в кожній із них були як сильні за підготовкою і вміннями учні, так і слабкі.

8. Учнівський практикум.

Група А:опрацьовує текст Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. і виконує завдання — розв'язання конкретних ситуацій, яке потребує практичного заснування щойно набутих знань.

Група Б:опрацьовує текст Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію від 15 липня 1997 р. і виконує завдання практичного характеру.

Група В:опрацьовує текст Закону України «Про селянське (фермерське) господар­ство» від 22 червня 1993 Р- і виконує практичне завдання.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.