Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема ЗО Правопорушення і юридична відповідальністьЦей урок є першим і визначальним в опануванні матеріалу розділу IV програми підручника). На час вивчення даної теми учні вже оволоділи певним обсягом знань, навичок і вмінь у галузі конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, допоможе забезпечити значно ефективніше вивчення матеріалу цього розділу.

Завданням вчителя є підведення учнів до нової смислової ланки логічного ланцюжка «права і свободи — обов'язки — юридична відповідальність», використовуючи теоретичний матеріал для органічного зв'язку з практикою повсякденного життя, фак­тами, подіями і явищами, знайомими учням з їх власних спостережень за тим, що їх оточує в суспільному житті та побуті.

Важливе місце повинна посісти робота над поняттям «юридична відповідальність неповнолітніх», що має стати одним із провідних напрямків роботи на уроках, які завершують вивчення всього курсу «Основи правознавства».

Мета уроку:Сформувати чітке і повне уявлення про причини, що породжують пра­вопорушення, розкриваючи при цьому поняття, види і підстави правопорушень, забез­печуючи усвідомлення і розуміння їх учнями.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати активну правомірну поведінку на основі вивченого матеріалу.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями.

Структура уроку:

1. Поняття, причини та види правопорушень.

2. Юридична відповідальність: завдання, види і підстави.

3. Конституційні основи юридичної відповідальності особи.

4. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

5. Юридична відповідальність неповнолітніх.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (ст. ст. 29, 30, 41, 58, 61—63).

2. Підручник, §30.

3. Ксерокопії таблиці «Обсяг юридичної відповідальності неповнолітніх у залежності від їхнього віку».

Основні терміни і поняття:правопорушення, проступок, злочин, юридична відповідальність, вина, необхідна оборона, крайня необхідність.

Хід уроку:

На першому етапі уроку вчитель може дати учням завдання заповнити таблицю:

Причини правопорушень Види правопорушень
   

Учні виписують причини правопорушень, виходячи із домашнього завдання, одержаного на попередньому уроці, використовуючи при цьому текст підручника. При цьо­му важливо, щоб причини правопорушень, визначені учнями, віддзеркалювали реальне життя.

Види правопорушень (права колонка таблиці) учні визначають і записують, виходячи із тексту параграфа та власних спостережень.

Під час бесіди, організованої вчителем, учні визначають мету, види і підстави юридичної відповідальності. Заслухавши відповіді, вчитель робить узагальнюючий висно­вок, який учні записують у робочі зошити.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність, вчитель розкриває на основі матеріалів підручника. Особливу увагу слід приділити засвоєнню учнями ознак необхідної оборони, оскільки для підлітків важливо знати, в яких випадках вони можуть правомірно відповісти на напад силою та якими мають бути межі такої відповіді.

Продовжуючи урок, вчитель має звернути увагу на особливості юридичної відповідальності підлітків, підтверджуючи свою розповідь таблицею «обсяг юридично: відповідальності неповнолітніх у залежності від їхнього віку».

Вік особи Обсяг юридичної відповідальності
до 14 років юридичної відповідальності немає, застосовуються лише виховні заходи (відповідають батьки неповнолітнього)
14 років часткова кримінальна відповідальність
15 років часткова кримінальна, обмежена цивільна відповідальність
16 років обмежена цивільна, повна адміністративна та кримінальна відповідальність
18 років повна юридична відповідальність


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.