Здавалка
Главная | Обратная связь

Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.1. Будь-яка економічна система вирішує три основні проблеми економіки: що? як? для кого виробляти?

Виробництво завжди ведеться за для задоволення потреб людей.

Потреба – це нестаток у чому-небудь, протиріччя між наявним і необхідним, що спонукує людини до дії. Потреби класифікуються за різними ознаками. Економісти вивчають матеріальні потреби, до складу яких входять потреби індивідів, підприємств, держави.

Засоби, за допомогою яких задовольняються потреби, називаються благами. Деякі блага є в необмеженій кількості (повітря). Економічні блага завжди обмежені, тому для їх одержання потрібні засоби або ресурси.

Ресурси – це фактори, що використовуються для виробництва економічних благ. Розрізняють кілька видів економічних ресурсів:

1. Матеріальні: земля, сировина, енергія;

2. Людські: праця і підприємницькі здібності;

3. Фінансові: капітал, інвестиції.

2.Через те, що задовольнити всі потреби одночасно неможливо, людина ранжирує їх, тобто розміщує за ступенем важливості в кожен даний момент. Допомогу в розумінні того, як відбувається така субординація надає відома в економічній літературі піраміда Маслоу.

 

Піраміда Маслоу

 

Само-

вираження

 
 


 

Повага

 
 


 

Соціальні потреби

 
 


 

Безпека й захищеність

 

Фізіологічні потреби

 

В такий спосіб Маслоу виділяє п'ять основних груп потреб:

1. Фізіологічні - задоволення яких необхідне для виживання;

2. Потреба в безпеці й захищеності - тобто захисту від фізичної й психічної небезпеки з боку навколишнього світу;

3. Соціальні потреби – тобто потреби в спілкуванні, порозумінні і т.п.;

4. Потреби в повазі - включають потребу самоповаги, компетентності, визнання.

5. Потреби в самовираженні тобто реалізації своїх потенційних можливостей.

3. Всі економічні ресурси або фактори виробництва мають загальну властивість, - рідкість або обмеженість, тобто їх менше ніж потрібно для повного задоволення потреб людей за даного рівня розвитку.

Потреби безмежні, постійно зростають, а ресурси обмежені, або рідкісні Тому суспільство повинне вибирати, які товари і послуги виробляти сьогодні, а від яких відмовитись.

Максимально можливий обсяг виробництва за умови ефективного використання наявних ресурсів становить виробничі можливості суспільства. Так як ресурси обмежені, то обмежені і виробничі можливості. Зростання обсягів виробництва одного продукту може бути досягнуте лише за умови повної або часткової відмови від виробництва іншого.

Обмеженість ресурсів передбачає альтернативність їхнього використання. Американський економіст Пол Самуельсон ілюструє це прикладом випуску цивільної і військової продукції тобто масла та гармат.

Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.

Можливості Гармати (тис. шт.) Масло (млн. кг)
А
В
С
Д
Е
F

Гармати Графік виробничих можливостей

15 А

В

12 С

 

9 D

 

6 E

 

F

масло

0 1 2 3 4 5

Крива ABCDEF - це лінія виробничих можливостей, їх меж, що називаються ще кривою трансформації.

КВМ показує максимально можливі і бажані обсяги виробництва за умови повного використання наявних ресурсів (точки на кривій).

Всі комбінації обсягів виробництва розміщені в середині кривої означають можливі але неефективні обсяги виробництва, тому що залишаються недовикористані ресурси. Всі комбінації з зовнішнього боку кривої нездійсненні, бо в суспільства не вистачить ресурсів.

Ціна вибору в економіці одержала назву альтернативних або вмінених витрат, які називають ще витратами невикористаних можливостей.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.