Здавалка
Главная | Обратная связь

Вмінені витрати - це кількість одного товару, яким треба пожертвувати для збільшення виробництва іншого. 


Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.

Лекція 3. Економічна система, її сутність, структурні елементи, типи.

План:

1. Економічна система, її сутність, структурні елементи, типи

2. Продуктивні сили як матеріальні основи економічної системи

3. Економічні відносини як суспільна форма й спосіб організації економіки

Об'єктом дослідження політекономії є господарська, тобто економічна система.

Економічна система – це особливим чином впорядкована система зв'язку між виробниками та споживачами матеріальних благ і послуг.

За структурою вона включає такі елементи:

1. Конкретні форми економічних зв'язків між господарюючими суб'єктами;

2. Соціально - економічні відносини.

3. Організаційно - економічні відносини.

4. Господарський механізм, тобто спосіб організації економічного життя суспільства на макрорівні.

У світовій економічній літературі найпоширеніша класифікація економічних систем за двома ознаками:

1. За формою власності.

2. За механізмом регулювання економіки.

Відповідно до цього розрізняють три типи економічних систем:

Командна (тоталітарна)

Її риси:

- державна власність;

- державний контроль і регулювання економіки;

2. Ринкова (або капіталізм вільної конкуренції) (на Заході до 30 х років XX ст.)

Її риси:

- приватна власність;

- ринкове механізм саморегулювання економіки.

Змішана.

Її риси:

- різноманіття типів і форм власності;

- поєднання ринкового саморегулювання з державним регулюванням економіки.

Особливе місце займає перехідна економіка, що перебуває в стані зміни, переходу від одного типу до іншого. (Україна завершила перехід від командної до змішаної економічної системи).

Змішана економічна система сьогодні характерна для абсолютної більшості держав світу. Вона виступає в трьох основних модифікаціях:

1. Лібералізм (американська модель) – багато типів і форм власності та слабке втручання держави в економіку.

2. Дирижизм (японська модель) – активна роль держави в економіці.

3. Соціально – орієнтована економіка (шведська модель), коли велика роль держави в розподілі й перерозподілі доходів і сильний механізм соціального захисту населення.

Конституція України проголошує курс нашої держави на побудову соціально-орієнтованої економічної системи.

Оскільки економічні системи якісно відрізняються і їм притаманні різні властивості, їх можливо і необхідно класифікувати за певними типами.

За формаційним підходом виділяють:

- первіснообщинну;

- рабовласницьку;

- феодальну;

- капіталістичну;

- комуністичну економічні системи.

За цивілізаційним підходом:

- до індустріальну;

- індустріальну;

- постіндустріальну системи.

За формами власності та механізмом регулювання:

- командну;

- ринкову;

- змішану.

Україна прагне до змішаної, соціально-орієнтованої економічної системи.

Діалектика взаємозв'язку продуктивних сил і виробничих відносин підпорядковується загальному економічному закону розвитку як економічної системи, так і суспільно-економічної формації. Цей закон називають загальним економічним законом відповідності (адекватності) виробничих відносин рівню і характеру продук­тивних сил. Він регулює розвиток економічних систем, усуваючи суперечності між продуктивними силами та виробничими й іншими економічними відносинами, приводячи їх у відповідність до вимог продуктивних сил. Даний закон має враховуватися як при формаційному, так і при цивілізаційному підходах до вивчення типів економічних систем, закономірностей їх розвитку.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.