Здавалка
Главная | Обратная связь

Функції соціальних гарантій.1) матеріальне забезпечення людей, які з об'єктивних причин не можуть цього робити самостійно (інваліди, пенсіонери)

2) створення умов для відтворення трудових ресурсів

3) підтримка доходів і соціальний захист безробітних.

 

Основні способи реалізації соціальних гарантій:

1. Примусове соціальне страхування і виплата трансфертів.

2. Державне фінансування соціальної сфери (культура, освіта).

3. Встановлення державних стандартів малозабезпеченості і мінімальних рівнів доходів.

4. Регулювання відносин зайнятості:

- страхування з безробіття;

- виплати бідним;

- спеціальні законодавчі заходи держави, що стимулюють роботодавців зберігати робочі місця;

- державна підготовка і перепідготовка кадрів;

- організація державної системи суспільних робіт;

- регулювання державою тривалості робочого дня тижня, min зарплати.

Основні соціальні програми:

1. Програма пенсійного забезпечення;

2. Програма соціального забезпечення на випадок хвороби;

3. Програми соціальної підтримки інвалідів;

4. Інші види соціальної допомоги (виплати бідним, житлові субсидії і т.п.)

Соціальні програми повинні допомагати людям вирішувати економічні проблеми, але не знижувати їх вольові зусилля, спрямовані на самостійне, ефективне вирішення своїх економічних проблем.

2. В макроекономіці під доходами розуміють частку класу, соціальної групи, індивіда в створеному продукті привласнювану ними.

Рівень доходів членів суспільства – це показник добробуту. Він визначає можливості матеріального і духовного життя суспільства.

 

Джерела доходів:

- оплата праці;

- доходи від бізнесу;

- доходи від власності;

- державні трансферти (пенсії, стипендії, допомоги);

- грошові доходи населення, одержані через фінансово-кредитну систему:

а) виплати по соціальному страхуванню;

б) відсотки по внесках;

в) доходи від акцій, облігацій;

г)лотерейні виплати;

д) компенсації;

е) інші доходи, зокрема від продажу вживаних речей.

3. В розподілі доходів в суспільстві серед населення існує нерівність, тобто неоднаковий їх розподіл між групами людей. (рівність означає, що 10% населення має 10% доходів, 30% - 30; 50% - 50 і т.д.)

Причини нерівності криються в самій ринковій системі, яка не пристосовується до моральних норм.

Головна причина нерівності – приватний характер економіки з жорстокими законами конкуренції.

Але є і специфічні причини нерівності:

- відмінності в індивідуальних здібностях людей;

- відмінності в кваліфікації і досвіді;

- відмінності в здібностях і готовності працювати в особливих умовах;

- відмінності у власності;

- панування на ринку;

- психологічні чинники (успіх, зв'язки)

- склад сім'ї.

Нерівність в розподілі доходів графічно відображає крива Лоренца

Доходи %

 

 

 

Населення

Точки, розташовані на бісектрисі прямого кута, означають рівність в розподілі доходів, а на кривій – нерівність.

 

Показники ступеня нерівності:

1) Коефіцієнт К. Джині

Визначається як відношення площі заштрихованої фігури до площі трикутника АОВ.

В кінці ХХ століття в деяких країнах він був таким:

Японія – 0,240

Швеція – 0, 298

Німеччина – 0,295

США – 0, 326

Бразилія – 0,565

2) Децильний коефіцієнт.

Визначається як відношення доходів 10% найбідніших людей до доходів 10% найбагатших

Нерівність в розподілі доходів вимагає їх перерозподілу тому що:

1) Деякі люди з об'єктивних причин мають низькі доходи (інваліди, безробітні);

2) Низькі доходи негативно позначаються на відтворенні робочої сили, рівні освіти, кваліфікації людей;

3) неконтрольована диференціація доходів – чинник нестабільності суспільства.

В Україні значна частина людей має доходи нижчі від прожиткового мінімуму, тобто є бідними. Це стримує сукупний попит, зростання обсягів виробництва, зайнятості. Тому розроблена і реалізується державна програма боротьби з бідністю.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.