Здавалка
Главная | Обратная связь

Лекція 10. Підприємництво в різних сферах економікиПлан:

 

1. Капітал у сфері обігу. Торговий прибуток.

2. Позичковий капітал та позичковий відсоток.

3. Банки та банківський прибуток.

4. Особливості підприємництва в сільському господарстві. Рентні відносини.

 

1. Підприємництво здійснюється у всіх сферах економіки, де використовуються різні форми капіталу та створюються різні форми доходів.

Торговий капітал – це частина промислового капіталу, що відокремилась від нього та використовується в сфері обігу, перетворюючи товарний капітал у грошовий.

Торгові бізнесмени не тільки покривають свої витрати з реалізації товару (витрати обігу), а і одержують прибуток. Але в торгівлі, як у сфері обігу, не створюється ні нова вартість, ні додаткова вартість. Тому механізм створення торгового прибутку такий: промисловий бізнесмен реалізує товар торговому за оптовою ціною, що трохи нижча, ніж ціна виробництва. Торговий бізнесмен реалізує товар за роздрібною ціною, що дорівнює ціні виробництва або вища за неї, одержуючи прибуток.

Таким чином, торговий прибуток – це частина додаткової вартості, створеної у виробництві, яку торговий бізнесмен через механізм цін уступає торговому за те, що він реалізує товар.

2.У кредитній сфері рухається позичковий капітал, тобто грошовий капітал, що віддається в позичку і приносить власникові дохід у вигляді позичкового відсотка.

Позичковий відсоток створюється так: позичальник вкладає позичену суму у виробництво і дістає прибуток. Цей прибуток ділиться на дві частини:

- підприємницький дохід (привласнює позичальник),

- позичковий відсоток (дістається кредитору).

Так як прибуток - це форма додаткової вартості, то позичковий відсоток - це частина додаткової вартості, створеної у виробництві, яку функціонуючий бізнесмен сплачує кредитору за використання його капіталу.

3.Стихійний рух позичкового капіталу - це кредит.

Його види:

- банківський,

- комерційний.

Центри кредиту - це особливі установи - банки.

Основні види банків:

- емісійні - випускають в обіг гроші, цінні папери (в Україні це НБУ);

- комерційні - кредитують економіку;

- спеціалізовані - спеціалізуються на певному виді діяльності.

Банки як комерційні підприємства прагнуть одержати за свою діяльність більшу масу і норму прибутку.

Банківський прибуток – це різниця між сумою отриманих і виплачених відсотків. В неї входять і доходи від інших операцій.

Капітал, що утвориться в результаті купівлі – продажу цінних паперів називається акціонерним.

Акціонерне товариство – це господарське об'єднання, капітал якого утвориться шляхом продажу акцій.

Акція – це цінний папір, що підтверджує участь у капіталі акціонерного товариства і надає право одержувати дохід (дивіденд).

Сума, вказана на акції – її номінальна вартість. Купівля – продаж акцій іде за курсом.

Акції, облігації, приватизаційні сертифікати - це форми фіктивного капіталу. На відміну від реального він не має вартості і не бере участь у виробництві.

Фіктивний капітал - це титул, символ власності, втілений у цінних паперах.

4. Бізнес у сільському господарстві має свої особливості:

- тут головний засіб виробництва земля, тому аграрні відносини складаються із приводу використання землі як основного засобу виробництва та розподілу доходу, який вона приносить;

- відтворювальний процес тісно переплітається з природним, тобто залежить від природно-кліматичних умов;

- власність на землю часто відокремлена від її фактичного використання, тобто широко використовується оренда як вид землекористування;

- земля монополізована і як об'єкт власності (тобто кожна ділянка може бути власністю лише одного суб'єкта), і як об'єкт господарювання (кожна ділянка може бути в користуванні лише одного суб'єкта), тому надприбуток у сільському господарстві постійний і набуває форму ренти.

Рента (від латинського реддита – віддана назад) у самому загальному вигляді – це регулярно одержуваний доход від землі, майна, будов не пов'язаний з підприємницькою діяльністю одержувача.

Рента в сільському господарстві – це постійний надприбуток, частина додаткової вартості, що є надлишком над середнім прибутком.

Основні види ренти:

Диференційна рента І виду:

утворюється на кращих і середніх землях за родючістю та місцезнаходженням, привласнюється власниками землі через вищу орендну плату.

Диференційна рента ІІ виду:

Створюється на гірших землях за умови додаткових вкладень капіталу (добрива, зрошення).

Абсолютна рента – створюється на всіх без винятку ділянках землі через неможливість міжгалузевого переливу капіталу в сільське господарство, бо земля монополізована як об'єкт власності. Тому аграрний капітал не бере участі в міжгалузевій конкуренції та утворенні середньої норми прибутку. Середній прибуток тут не утворюється, тому сільськогосподарські продукти продаються не за ціною виробництва, а за вартістю. В свою чергу їх вартість вища через низьку органічну будову капіталу. Надлишок вартості над ціною виробництва і є абсолютна рента.

Абсолютна рента привласнюється власниками землі через вищі ціни сільськогосподарської продукції, порівняно з промисловою. Купуючи сільськогосподарську продукцію, все суспільство через високі ціни, платить своєрідну данину власникам землі, за те, що вони всіх годують.

Монопольна рента – її одержують власники порівняно рідкісних сільськогосподарських продуктів за рахунок споживачів шляхом нерівноцінного (нееквівалентного) обміну.

 

Ціна землі

Земля - не продукт праці, тому вона не має вартості, але завдяки купівлі-продажу має ціну.

Купівля землі - це купівля того доходу, що вона дає, тобто купівля ренти.

 

 

Зараз в усьому світі земля дорожчає, тому що зменшується пропозиція орних земель через їх забудову. Крім того, НТП збільшує можливості одержанні диференційної ренти ІІ, що теж веде до подорожчання землі.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.