Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольні завдання1.У 2004 р. ВВП склав 123 млрд. грн. (базовий варіант), сума амортизаційних відрахувань – 15 млрд. грн., чисті податки – 9 млрд. грн., трансферти 19 млрд. грн., внески на соціальне страхування – 11 млрд. грн., податки на прибуток – 22 млрд. грн., нерозподілений прибуток – 42 млрд. грн., особисті податки – 13 млрд. грн. Розрахувати основні макроекономічні показники: чистий внутрішій продукт (ЧВП); національний дохід (НД); особистий дохід (ОД); особистий дохід в розпорядженні.

2.Номінальний ВВП по роках склав: 2001 р. – 130 млрд. грн., 2002 р. – 142 млрд. грн., 2003 р. – 158 млрд. грн., 2004 р. – 128 млрд. грн. Індекси цін відповідно по роках склали: 95 %, 103 %; 98 %; 100 %. Розрахувати та проаналізувати:

а) як змінюється рівень цін по роках: від 2001 р. до 2002 р., від 2002 р. до 2003 р., від 2003 р. до 2004 р.?

б) ВВП реальний у кожному році;

в) в якому році використовується дефілювання або інфлювання ВВП?

 

Тема 2. Основні структурні співвідношення національної економіки

 

Мета теми – ознайомити студентів з відтворювальною галузевою, регіональною структурою економіки; зі структурою ВВП на стадіях виробництва, кінцевого використання та за доходами. Розкрити основні напрями галузевої структури промислового виробництва та сільського господарства.

План

1. Основні види та показники структури економіки.

2. Секторна структура ВВП.

3. Методика аналізу структури економіки на основі міжгалузевого балансу.

Рекомендована література: [1], [3], [4], [40], [49], [50], [53].

 

Завдання 1

Розрахувати індекс централізації економіки, виходячи з таких даних:

- індекс зростання номінальних кінцевих споживчих витрат загальнодержавного сектора та сектора некомерційних організацій дорівнює 1,81;

- ВВП номінальний становить 160 млрд. грн. (базовий варіант);

- ВВП реальний становить 83 млрд. грн.;

- індекс зростання номінальних кінцевих споживчих витрат домашніх господарств дорівнює 1,71.

 

Завдання 2

Вихідні дані:

- номінальний ВВП по періодах склав: у 2003 р. – 332 млрд. грн., у 2004р. – 350 млрд. грн. (базовий варіант);

- дефлятор ВВП дорівнює по роках: 2002 – 1,85; 2003 – 1,75; 2004 – 1,71;

- у таблиці наведено структуру реального ВВП за категоріями кінцевого використання (в 2002 р. – у вартісному виразі, в 2003 і 2004 рр. – у процентах до реального ВВП):

 

Номер   Показник Роки
2002, млрд. грн 2003, % 2004, %
Кінцеві споживчі витрати сектора домашніх господарств (ДХ) 117,2 44,1 57,1
Кінцеві споживчі витрати сектора загальнодержавного управління (ЗДУ) 36,1 16,0 22,0
Кінцеві споживчі витрати сектора некомерційних організацій (НКО) 5,1 4,0 4,6
Валове нагромадження основного капіталу 49,0 24,3 18,3
Зміна запасів матеріальних обігових коштів 10,1 12,0 1,7
Придбання цінностей - - 0,1
Чистий експорт   -0,4 -3,8

- сума експорту та імпорту в 2002 р. склала відповідно 5 млрд. грн і 7,5млрд. грн.

Визначити:

- суму чистого експорту в 2002 р.;

- реальний ВВП в 2002 р.;

- номінальний ВВП в 2002 р.;

- структуру реального ВВП за категоріями кінцевого використання в 2002 р.;

- реальний ВВП в 2003 і 2004 рр.;

- категорії кінцевого використання в 2003 і 2004 рр. у вартісному виразі;

- суму загальних споживчих витрат і суму валового нагромадження окремо в кожному році. Їх абсолютну та відносну зміну в 2004 р. порівняно з 2002 р.;

- порівняти зміни в кінцевих споживчих витратах домашніх господарств і секторів ЗДУ та НКО по роках.

Результати розрахунків навести в табличній формі. Пояснити одержані результати, зробити загальні висновки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.