Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки щодо розв'язання завданьІндекс Харфіндала-Хіршмана (HHI) розраховується за формулою:

;

де i – порядковий номер суб'єкта господарювання;

n – кількість суб'єктів господарювання, що випускають конкурентну продукцію;

Дi – частка i-го підприємства у випуску цієї продукції (у частках одиниці).

Оптимальним вважається (HHI) у межах до 0,3. Це свідчить про наявність конкуренції на ринку певного товару і відповідає ситуації, коли на ринку одночасно виступає не менше 4-х виробників даного товару.

Коефіцієнт ринкової концентрації (CR) розраховується за формулою:

,

де i – порядковий номер суб'єкта ринку;

4 – кількість суб'єктів господарювання на ринку даного товару;

Qi – обсяг реалізації даного товару і-м суб'єктом ринку;

Q – загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб'єктами ринку.

У залежності від значення коефіцієнта концентрації CR ринок буває:

- слабко концентрований чи конкурентний (CR < 30%);

- помірковано концентрований (30% < CR < 60%);

- високо концентрований чи монополізований (CR > 60%).

Для аналізу тенденцій розвитку конкуренції за період більше одного року можна використовувати індекс монополізації (IMR), що розраховується за формулою:

,

де ДМi – частка (у %) i-го підприємства-монополіста в обсязі реалізації даного товару на початок дослідження;

ДМj – частка (у %) j-го підприємства-монополіста в обсязі реалізації даного товару наприкінці дослідження (може бути через кілька років);

n – кількість підприємств-монополістів на ринку даного товару на початок дослідження.

к – кількість підприємств-монополістів на ринку даного товару наприкінці дослідження.

Якщо: IMR < 1, відбувається монополізація ринку;

IMR > 1, відбувається демонополізація ринку;

IMR = 1, рівень монополізації ринку не змінюється.

 

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) пояснити умови функціонування товарного ринку. Визначити функції конкуренції та її необхідність для життєздатності ринку. Які особливості досконалої конкуренції?

б) проаналізувати послідовність впливу всіх цінових факторів на сукупний попит. Чому цінові фактори впливають на сукупний попит опосередковано, а не безпосередньо?

в) які форми конкуренції та яким чином впливають на монополіста?

г) пояснити сутність та причину виникнення парадоксу моделі рівноваги "AD-AS", подати графічну інтерпретацію;

д) під впливом яких факторів у моделі Хікса відбуваються зрушення кривої IS праворуч (ліворуч)?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.