Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки щодо розв'язання завданьІндекс централізації економіки (Іц.ек.) характеризує співвідношення індексів реальних кінцевих невиробничих витрат секторів ЗДУ і НКО (Ізду(р) + Інко(р)) та індексу реальних кінцевих споживчих витрат сектора ДГ (Iдг(р)):

.

Індекси реальних кінцевих споживчих витрат секторів ЗДУ, НКО і ДГ розраховуються за формулами:

; ; ,

де , , - індекси номінальних кінцевих споживчих витрат відповідних секторів;

Д – дефлятор ВВП.

ВВП за кінцевим використанням (ВВПк.вик.) за секторами розраховується:

,

де С – кінцеві споживчі витрати;

ВН – валове нагромадження;

NX – чистий експорт.

До кінцевих споживчих витрат (С) відносять споживчі витрати секторів домашніх господарств (СДГ), загальнодержавного управління (СЗДУ) і некомерційних організацій (СНКО):

С = СДГ + СЗДУ + СНКО .

Значне споживання секторів ЗДУ та НКО в кінцевих споживчих витратах і ВВП обумовлює зростання бюджетного дефіциту, грошово-кредитну емісію, провокує гіперінфляцію, зменшує споживання домашніх господарств, приводить до зростання централізації економіки.

Сумарні витрати секторів ЗДУ і НКО називають невиробничими витратами.

Валове нагромадження для всієї економіки (ВН) – це сума валового нагромадження основного капіталу (ВНок); зміни запасів матеріальних обігових коштів (Зоб), сальдо придбання цінностей тільки для ДГ (ЦДГ):

.

Валове нагромадження основного капіталу (ВНок) складається з валового нагромадження основного капіталу всіх секторів економіки, крім зарубіжжя:

.

Запаси матеріальних обігових коштів (Зоб) розраховуються для всіх секторів, крім фінансових корпорацій і зарубіжжя:

.

Чистий експорт (NX) визначається як різниця між експортом (Х) та імпортом (М) і стосується тільки сектора зарубіжжя:

.

Отже, кінцеве споживання ВВП складається з: кінцевих споживчих витрат; валового нагромадження; чистого експорту.

 

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) до яких економічних наслідків призводять висока і зростаюча частки державного споживання в кінцевих витратах ВВП?

б) яку важливу аналітичну інформацію містить І квадрант міжгалузевого балансу?

в) назвати основні напрями аналізу галузевої структури економіки;

г) охарактеризувати можливі варіанти співвідношення між валовими інвестиціями й амортизацією.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.