Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольні завдання1. Розрахувати відповідний індекс та проаналізувати, відбулася монополізація (демонополізація) ринку чи рівень монополізації залишився незмінним, якщо відомо, що на початку досліджуваного періоду на ринку даного товару діяли два підприємства. Їх частки в загальному обсязі реалізації відповідно склали 36 % і 40 %. У кінці даного періоду на ринку даного товару діяло три підприємства – із часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 15 %, 20 %, 35 %.

2. На ринку даного товару діють п'ять товаровиробників із часткою в загальному обсязі реалізації: 35 %; 23 %; 8 %; 24 %; 10 %. Розрахувати індекс Харфіндала-Хіршмана та пояснити одержаний результат.

 

Тема 5. Аналіз фінансового ринку

 

Мета теми – отримання студентами знань про основні економічні показники стану грошово-кредитного ринку, про методи валютного регулювання національної економіки. Ознайомити студентів з методикою аналізу впливу різних заходів валютного регулювання на макроекономічні процеси та основами аналізу фондового ринку.

План

1. Показники стану грошово-кредитного ринку. Фактор часу в оцінці грошових потоків.

2. Визначення пропозиції грошей і попиту на них. Аналіз моделі рівноваги Мандела-Флемінга.

3. Індикатори фондового ринку.

4. Методи визначення валютних курсів. Аналіз впливу зміни валютного курсу на макроекономічні процеси.

Рекомендована література: [1], [3], [5], [7], [8], [15], [27], [31], [32], [33], [34], [39], [40], [44], [52].

 

Завдання 1

На депозитний рахунок банку надійшло 15 млн. грн. (базовий варіант) Банк виплачує 5% річних. Визначити майбутню вартість грошей через 4 роки (за складним відсотком).

 

Завдання 2

На депозитні рахунки банку протягом 5 років надходитимуть внески в сумі відповідно: 10 млн. грн., 12 млн. грн., 15 млн. грн., 20 млн. грн., 25 млн. грн. (всі значення базовий варіант). Банк виплачує 9 % річних. Розрахувати загальну майбутню вартість грошей (за складним відсотком) через 5 років.

 

Завдання 3

Певна організація відкрила депозитний рахунок у банку під 7 % річних і на початку кожного року вносить на нього 100 тис. грн. (базовий варіант). Якою буде сума депозиту через 3 роки (за складним відсотком)?

 

Завдання 4

Через 4 роки очікується річний дохід у сумі 200 тис. грн. (базовий варіант). Процентна ставка становить 10 %. Розрахувати поточну вартість майбутнього доходу (за складним відсотком).

 

Завдання 5

Відомо, що номінальний ВВП дорівнює 102,6 млрд. грн. (базовий варіант). Обсяг загальної грошової маси в національній валюті становить 10,8 млрд. грн., обсяг готівки дорівнює 6,1 млрд. грн., обов'язкові резерви комерційних банків – 0,9 млрд. грн. Визначити показники стану грошового ринку: грошову базу; швидкість грошового обігу; рівень монетизації.

 

Завдання 6

Визначити банківські резерви, якщо обсяг грошової маси становить 29 млрд. грн. (базовий варіант), частка готівки в ній 43 %. Грошова база дорівнює 19,5 млрд. грн. (базовий варіант).

 

Завдання 7

Номінальна вартість акції 100 грн. (базовий варіант) У поточному році було виплачено дивіденд у розмірі 20 %. Процентна ставка дорівнює 15 %. Визначити розрахунковий ринковий курс акції.

 

Завдання 8

Облігацію номінальною вартістю 100 грн. (базовий варіант) випущено на 4 роки. Купонний дохід дорівнює 15 %. Процентна ставка становить 10 %. Визначити ринковий курс облігації.

 

Завдання 9

Визначити майбутню вартість облігацій, ціна яких сьогодні становить 500 грн. (базовий варіант), через три роки, якщо процентна ставка дорівнює 10%.

 

Завдання 10

Визначити теперішню вартість облігацій, якщо їхня вартість через 2 роки становитиме 700 грн. (базовий варіант), а процентна ставка дорівнює 10 %.

 

Завдання 11

Розрахувати реальну процентну ставку, якщо номінальна процентна ставка становить 25 %, а темп інфляції дорівнює 17 %.

 

Завдання 12

Припустимо, що в базовому 2003 році ринковий кошик товарів і послуг коштував 300 доларів (базовий варіант) у США і 1500 грн. (базовий варіант) в Україні. Номінальний валютний курс у 2003 році становив 5 грн за 1 долар США. У 2004 році рівень цін у США збільшився на 4 %, а рівень цін в Україні – на 19 %. Визначити:

- вартість ринкового кошику товарів і послуг у 2004 році в США та в Україні;

- індекси цін національної та іноземної економік;

- реальний валютний курс.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.