Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки щодо розв'язання завданьЯкщо депозити поповнюються щорічно протягом певного періоду, то загальна майбутня вартість таких депозитів за складним відсотком розраховується за формулою:

,

де Т – період (у роках) протягом якого поповнюються депозити;

t – певний рік;

Рt – вартість депозитів у році t;

r – ставка відсотка (виражена в десятковому дробі).

Теперішня вартість коштів (Р) за складним відсотком визначається за формулою:

,

де Ft – майбутня вартість грошей у періоді t;

r – ставка відсотка (виражена в десятковому дробі);

t – тривалість часового періоду інвестування (кількість періодів, за якими здійснюється кожен процентний платіж).

Грошова база – сума коштів, що складається з наявних коштів, які знаходяться на руках у населення, і обов'язкових резервів комерційних банків (готівка в касах банків і коштів комерційних банків на рахунках Національного банку).

Швидкість грошового обігу – це кількість оборотів, які роблять гроші за один рік, щоб забезпечити певний рівень економічної активності, що приблизно визначається номінальним ВВП.

Рівень монетизації (чи коефіцієнт насиченості економіки грошима) – це співвідношення між грошовою масою в обігу і рівнем виробництва в поточних цінах (приблизно дорівнює номінальному ВВП).

Показником прибутковості капіталу є процентна ставка. Оскільки країни мають різні темпи інфляції, то визначається реальна процентна ставка з урахуванням "ефекту Фішера":

,

де rн, rр – номінальні і реальні процентні ставки;

Р – темп інфляції.

Звідси:

.

Індекс інфляції вимірюється через індекс цін:

 

,

де Іцін – індекс цін у році t.

Зростання індексу цін визначає рівень інфляції, а зменшення його – рівень дефляції.

Реальний валютний курс враховує зміни рівнів цін в обох країнах щодо базового року і розраховується за формулою:

,

де ВКр, ВКн – реальний і номінальний валютні курси.

Контрольні запитання для самоперевірки знань:

а) зростання швидкості обігу грошей призводить до зростання цін на споживчі товари. Чи так це? Пояснити логіку взаємозв'язку цих процесів;

б) якщо пропозиція грошей збільшується (зменшується), то як це впливає на зміну попиту на інвестиції та обсяг національного виробництва? Які умови забезпечують порівняно більше зростання ВВП? Пояснити висновки графічно;

в) які в сучасній практиці використовуються фондові індекси?

г) за допомогою яких методів при аналізі ринку облігацій враховується фактор часу?

д) проаналізувати й обґрунтувати, як зміниться реальний курс національної валюти, якщо темпи інфляції в країні перевищують (або нижчі за) темпи інфляції в іноземній економіці?

е) пояснити, як впливає на динаміку валютного курсу зміна попиту на гроші під впливом зростання ВВП;

є) визначити, як впливає на курс національної валюти зміна попиту й пропозиції іноземної валюти за умов незмінної національної процентної ставки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.