Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольні завдання1. На початку року чисельність робочої сили становила 32 млн. чол. (базовий варіант), чисельність безробітних дорівнювала 8 млн. чол. Протягом року за умов незмінної робочої сили знайдуть роботу 6 млн. чол., а втратять – 4 млн. чол. Розрахувати: коефіцієнт звільнення; коефіцієнт працевлаштування; чисельність безробітних і зайнятих на початку та кінець року; зміну чисельності безробітних і зайнятих (в абсолютному та відносному виразі); рівень безробіття на початку та в кінці року. Зробити висновки.

2. У розрахунковому періоді чисельність робочої сили становила 35 млн. чол. (базовий варіант), що вище рівня базового періоду на 5 %. Чисельність зайнятих у базовому періоді становила 23 млн. чол. Темп зростання чисельності зайнятих у розрахунковому періоді дорівнюватиме 2 %. Визначити: абсолютну та відносну зміну чисельності робочої сили, зайнятих і безробітних у розрахунковому періоді порівняно з базовим періодом; рівень безробіття в базовому та розрахунковому періодах; загальну зміну рівня безробіття в розрахунковому періоді порівняно з базовим періодом; зміну рівня безробіття за рахунок зміни чисельності робочої сили та за рахунок зміни чисельності безробітних (у розрахунковому періоді порівняно з базовим періодом). Зробити висновки.

 

Тема 7. Збалансованість та ефективне функціонування ринку праці

 

Мета теми – дати студентам знання про методику визначення ступеня збалансованості ринку праці, коефіцієнти збалансованості робочої сили та робочих місць. Навчити студентів аналізувати зміни в професійній підготовці робочої сили за окремими напрямами, визначати коефіцієнти вакантності та навантаження. Ознайомити з методами обчислення динаміки збалансованості ринку праці та показниками ефективного його функціонування.

План

1. Умови збалансованості робочих місць і робочої сили.

2. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості.

3. Показники ефективного функціонування ринку праці.

Рекомендована література: [1], [4], [15], [25], [36], [40], [49].

 

Завдання 1

Відомо, що чисельність безробітних становить 1,2 млн. чол. (базовий варіант). Кількість вакантних робочих місць дорівнює: а) 1 млн. чол.; б) 1,2 млн. чол.; в) 2 млн. чол.

Розрахувати для випадків а), б), і в) коефіцієнт навантаження на одне робоче місце та коефіцієнт вакантності. Пояснити одержані результати.

 

Завдання 2

Відомо, що в попередній період у галузі нараховувалося 200 тис. (базовий варіант) функціонуючих робочих місць. Протягом розрахункового періоду буде створено додатково 50 тис. робочих місць і ліквідовано 30 тис.

 

Обчислити:

- кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковий період;

- темп створення нових робочих місць;

- темп ліквідації робочих місць;

- темп зміни зайнятості (двома методами: через темпи створення та ліквідації робочих місць і через зміну кількості робочих місць).

 

Завдання 3

Темп створення додаткових робочих місць дорівнює 0,35, а темп їх ліквідації – 0,40. В попередньому періоді кількість функціонуючих робочих місць становила 300 тис. (базовий варіант). Визначити:

- кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковий період;

- темпи зміни зайнятості.

 

Завдання 4

У попередньому періоді загальна кількість робочих місць становила 350 тис. (базовий варіант). Протягом розрахункового періоду буде додатково створено 40 тис. робочих місць і ліквідовано 10 тис. Розрахувати:

- оборот робочих місць;

- темп зміни зайнятості.

 

Завдання 5

У розрахунковий період темп працевлаштування дорівнюватиме 0,35, а чисельність звільнених працівників досягне 20 тис. чол. У попередній період у галузі було зайнято 300 тис. чол. (базовий варіант). Розрахувати:

- чисельність працевлаштованих у розрахунковий період;

- темп звільнення працівників;

- темп зміни зайнятості (двома методами: за зміною темпів працевлаштування й звільнення та через зміну кількості працівників);

- оборот робочої сили (двома методами).

 

Завдання 6

Пропозиція робочої сили на ринку праці в 2003 році становила 7 млн. чол. (базовий варіант), у 2004 – 3 млн. чол. (базовий варіант). Службою зайнятості було влаштовано на роботу в 2003 році 4 млн. чол., в 2004 – 2 млн. чол. Із числа незайнятих громадян у 2003 році первинне навчання проходили 1,2 млн. чол., перепідготовкою було охоплено 1,9 млн. чол., підвищенням кваліфікації – 2,5 млн. чол.

У 2004 році первинним навчанням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації охоплено відповідно: 0,5 млн. чол., 0,7 млн. чол., 1,3 млн. чол. Визначити:

- ефективність роботи служби зайнятості в 2003 та 2004 роках;

- чисельність незайнятих громадян, охоплених професійною підготовкою в 2003 і 2004 роках;

- динаміку масштабів професійної підготовки;

- структурні зміни в професійній підготовці за її формами;

- частку охоплених професійною підготовкою в загальній чисельності незайнятих у 2003 і 2004 роках.

 

Завдання 7

У базовому періоді чисельність зайнятих на ринку праці становила 15 млн. чол. (базовий варіант), продуктивність праці дорівнювала 10 тис. грн./чол. У розрахунковому періоді чисельність зайнятих зросте на 13%, а продуктивність праці – на 10 %. Розрахувати:

- обсяг ВВП у базовому та розрахунковому роках;

- загальний вартісний приріст ВВП;

- приріст ВВП окремо за рахунок зміни продуктивності праці та зміни чисельності зайнятих.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.