Здавалка
Главная | Обратная связь

Контрольні завдання1. У попередній період у галузі функціонувало 250 тис. робочих місць (базовий варіант). У розрахунковому періоді темп створення додаткових робочих місць дорівнюватиме 0,25, а кількість ліквідованих робочих місць досягне 30 тис. Визначити:

- кількість робочих місць, створених протягом розрахункового періоду;

- темп ліквідації робочих місць;

- кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковий період;

- темп зміни зайнятості;

- оборот робочих місць.

Зробити висновки.

2. У базовому періоді чисельність зайнятих на ринку праці становила 19 млн. чол. (базовий варіант), продуктивність праці дорівнювала 15 тис. грн./чол. У розрахунковому періоді чисельність зайнятих зросте на 7%, а продуктивність праці – на 5 %. Розрахувати: обсяг ВВП у базовому та розрахунковому роках; загальну вартісну зміну ВВП; зміну ВВП за рахунок зміни продуктивності праці та за рахунок зміни чисельності зайнятих у розрахунковому періоді порівняно з базовим.

 

Тема 8. Рівень життя та соціальний захист населення: індикатори стану та методологія визначення

 

Мета теми – дати студентам чітке уявлення про економічну сутність і систему індикаторів рівня життя населення, навчити аналізувати структуру та динаміку грошових доходів і витрат населення, дати знання про сутність показників людського розвитку, добробуту та бідності.

План

1. Соціально-економічні індикатори рівня життя населення.

2. Методологія визначення індексу людського розвитку. Поняття добробуту.

3. Прожитковий мінімум. Поняття бідності.

4. Соціальний захист населення.

Рекомендована література: [1], [2], [16], [17], [21], [23], [24], [26], [38], [40], [45], [46], [48], [51].

 

Завдання 1

Вихідні дані наведені в таблиці.

На основі наведених у таблиці даних розрахувати за роками:

- індекс тривалості життя;

- індекс досягнутого рівня освіти;

- індекс людського розвитку (ІЛР).

 

Роки Очікувана тривалість життя, років Грамотність серед дорослого населення, % Частка учнів, % Індекси ІЛР
тривалості життя рівня освіти реального ВВП на душу населення
68,7 95,0 69,8     0,545  
71,3 98,0 70,1     0,585  
77,2 99,0 71,3     0,653  

 

Заповнити пусті колонки таблиці та пояснити одержані результати.

 

Завдання 2

За даними таблиці:

- проаналізувати за роками рівень споживання основних продуктів харчування на душу населення;

- визначити темпи зміни споживання окремих продуктів у 2-му році порівняно з 1-м роком, і в 4-му році порівняно з 1-м роком.

 

  Продукти Роки Темпи зміни, %
М'ясо та м'ясопродукти, кг    
Молоко та молочні продукти, кг    
Яйця, шт.    
Риба та рибопродукти, кг 17,5 3,6 4,3 4,8    
Цукор, кг    
Олія, кг 11,6 8,2 8,6 8,1    
Картопля, кг    
Овочі та баштанні, кг    
Фрукти та ягоди, кг    
Хлібні продукти, кг    

Проаналізувати одержані результати. Зробити висновки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.