Здавалка
Главная | Обратная связь

Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України 2013 році та розвиток ринку в 2014 році. Експертний прогноз Всеукраїнської рекламної коаліції 

  Підсумки 2012 року, млн. грн. Підсумки 2013 року, млн. грн. Відсоток змін 2013 року до 2012 Прогноз 2014 року, млн. грн. Відсоток змін 2014 року до 2013 року
ТВ-реклама 3 867 4 440 14,8% 4 880 10%
ТВ- спонсорство 25% 10%

Отже, телевізійна реклама не втратила своїх позицій на ринку, але реклама має розвиватися, слідуючи тенденціям сучасного світу. Інші засобами реклами, загалом говорячи про інтернет-рекламу, складають конкуренцію, намагаючись витіснити телерекламу як найдорожчий метод рекламування для рекламодавців (хоча на одиницю одного контакту – це найдешевший метод).

Щодо перспектив розвитку даної сфери, то очевидним і закономірним є модифікація рекламних кампаній з використанням

інтелектуальних, психологічних і соціальних технологій. Тобто рекламний бізнес буде все більш інтелектуально містким.

Телереклама повинна змінювати звичні методи і форми, тому що споживач бажає обирати, що дивитися. Люди не хочуть споживати нав'язливий продукт, а прагнуть вільно робити вибір.

Нове цифрове телебачення передбачає створення більшої кількості послуг, допомагаючи споживачеві отримувати більше телерекламних повідомлень.

Незважаючи на нововведення у рекламі, а також зміни на ринках, технологіях, суспільстві і поведінці споживачів, комунікативні технології не повинна ігнорувати людські потреби і бажання, а навпаки задовольняти їх.

 

Література

1. Полукаров В. Л. Телевизионная и радиовещательная реклама: учебн. пособ. / В. Л. Полукаров, Л. Г. Грановский, В. П. Козин, В. Ю . Лозовская. – М. : Издательско-торговая корпорация „Дашков и К°”, 2004. – 388с. 2. PR& Cjmmunications Guide (2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nobletmedia.com.ua/admin/spaw2/ uploads/files/PR_Comms_Guide_2010_report_Ukraine_rus.pdf. 3. Доверие к ТВ падает! – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.goldmir.net/ukraine/analitika_ua/1087-doverie-k-tv-padaet.html. 4. Peter Koeppel - TV Advertising of the Future 3 /Peter Koeppel, Koeppel Direct. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wfoa.wharton.upenn.edu/perspective/peterkoeppel/. 5. Всеукраинскаярекламная коалиция [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adcoalition.org.ua/ 6. Horst Stipp – Advertising in 2020, Horst Stipp, ARF. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wfoa.wharton.upenn.edu/perspective/horststipp/

 

Сусленкова А. В. Тенденції розвитку телевізійної реклами

Представлена стаття присвячена дослідженню особливостей телевізійної реклами та закономірності впливу на реципієнтів у сучасному етапі. Поставлена проблема з'ясування тенденцій розвитку телереклами, трансформація та її вплив на споживачів. У рамках цієї теми розглянуто сутність телевізійної реклами, її види, типи за призначенням, елементи ефективності, недоліки, тенденції розвитку, аналіз обсягів рекламно-комунікаційного ринку України, а також прогноз зростання ТБ-ринку на 2014 рік.

Ключові слова: телевізійна реклама, product placement, телемагазин, рекламні оголошення, рухомий рядок.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.