Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 12. Екологічне та земельне право УкраїниПоняття, система, джерела екологічного права. Екологічні права та обов'язки громадян. Природноресурсове право. Право власності на природні ресурси. Право природокористування, його види. Права i обов'язки природокористувачів. Природоохоронне право. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх вчинення.

Поняття земельного права. Земельне законодавство України. Види земель та їх правовий статус. Право та форми власності на землю. Орендні відносини землекористування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

для напрямів підготовки:

6.030510 -Товарознавство і торгівельне підприємництво

6.030601-Менеджмент організацій

 

    № з/п   Назва розділу, модуля, теми   Кількість годин за видами занять
Разом ауди-торні поза- аудиторні
лекції семінари інд. робота сам. роб.ота
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права  
Теорія держави і права
Конституційне право України
Судові та правоохоронні органи України - -
Адміністративне право України -
Кримінальне право України
Фінансове право України -
  Разом за 1 модулем
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права  
Цивільне право України
Житлове право України - -
Сімейне право України -
Господарське право України -
Трудове право і право соціального забезпечення України
Екологічне та земельне право України  
  Разом за 2 модулем
  Разом годин  

Для напряму підготовки 6.051701 - Харчові технології та інженерія

    № з/п   Назва розділу, модуля, теми   Кількість годин за видами занять
Разом ауди-торні поза- аудиторні
лекції семінари інд. робота сам. роб.ота
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права  
Теорія держави і права
Конституційне право України
Судові та правоохоронні органи України - -
Адміністративне право України -
Кримінальне право України
Фінансове право України -
  Разом за 1 модулем
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права  
Цивільне право України
Житлове право України - -
Сімейне право України -
Господарське право України -
Трудове право і право соціального забезпечення України
Екологічне та земельне право України  
  Разом за 2 модулем
  Разом годин  


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.