Здавалка
Главная | Обратная связь

Для напряму підготовки 6.140101 - Готельно-ресторанна справа    № з/п   Назва розділу, модуля, теми   Кількість годин за видами занять
Разом ауди-торні поза- аудиторні
лекції семінари інд. робота сам. роб.ота
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права  
Теорія держави і права
Конституційне право України
Судові та правоохоронні органи України - - -
Адміністративне право України -
Кримінальне право України
Фінансове право України -  
  Разом за 1 модулем
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права  
Цивільне право України
Житлове право України - -
Сімейне право України -
Господарське право України -
Трудове право і право соціального забезпечення України
Екологічне та земельне право України  
  Разом за 2 модулем
  Разом годин  

для напрямів підготовки:

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Управління персоналом і економіка праці

Маркетинг

Фінанси і кредит

Облік і аудит

    № з/п   Назва розділу, модуля, теми   Кількість годин за видами занять
Разом ауди-торні поза- аудиторні
лекції семінари інд. робота сам. роб.ота
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права  
Теорія держави і права
Конституційне право України
Судові та правоохоронні органи України - -
Адміністративне право України -
Кримінальне право України
Фінансове право України -
  Разом за 1 модулем
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права  
Цивільне право України
Житлове право України - -
Сімейне право України -
Господарське право України -
Трудове право і право соціального забезпечення України
Екологічне та земельне право України - -
  Разом за 2 модулем
  Разом годин  

Для спеціальності

І - Соціальна інформатика

    № з/п   Назва розділу, модуля, теми   Кількість годин за видами занять
Разом ауди-торні поза- аудиторні
лекції семінари інд. робота сам. роб.ота
Модуль 1. Теорія держаи і права і галузі публічного права  
Теорія держави і права  
Конституційне право України  
Судові та правоохоронні органи України - -  
Адміністративне право України -  
Кримінальне право України  
Фінансове право України - -  
  Разом за 1 модулем  
Модуль 2. Галузі публічного і приватного права  
Цивільне право України  
Житлове право України - -  
Сімейне право України -  
Господарське право України -  
Трудове право і право соціального забезпечення України  
Екологічне та земельне право України - -  
  Разом за 2 модулем  
  Разом годин   -


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.