Здавалка
Главная | Обратная связь

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Принцип громадянства у кримінальному праві.Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі – територіальний, громадянства, універсальний, реальний; правові наслідки вчинення злочину громадянами України за межами України; документи, які засвідчують громадянство України; особи, на яких поширюється принцип громадянства; правові наслідки засудження особи за межами України

 

Територіальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі.

Зміст територіального принципу чинності кримінального закону; поняття території України та місця вчинення злочину; обмеження або доповнення юрисдикції України на підставі норм міжнародного права; обмеження територіального принципу щодо осіб, які користуються дипломатичним імунітетом. Повний та обмежений дипломатичний імунітет. Особи, які користуються повним та обмеженим дипломатичним імунітетом.

 

Поняття кримінальної відповідальності та її підстави.

Поняття кримінальної відповідальності; кримінальна відповідальність – різновид юридичної відповідальності; співвідношення кримінальної відповідальності і кримінального покарання; юридична природа, основний зміст та функції кримінальної відповідальності; форми кримінальної відповідальності (покарання, звільнення від покарання та його відбування); визначення підстави кримінальної відповідальності в КК України; проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права; склад злочину як підстава кримінальної відповідальності.

 

Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.

Поняття злочину (ч. 1 ст. 11 КК України); визначення поняття злочину на різних етапах розвитку людської цивілізації; ознаки злочину, їх загальна характеристика; юридична природа положення ч. 2 ст. 11 КК України щодо малозначності діяння, його значення для правозастосовчої практики; злочини та інші правопорушення – співвідношення, спільні ознаки, відмінності; класифікація злочинів у кримінальному праві: окремі види класифікації злочинів, що використовуються в КК України; класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК України та її кримінально-правове значення.

 

Поняття складу злочину, його елементи та їх характеристика.

Поняття складу злочину та його значення; структура і зміст складу злочину; співвідношення понять «злочин» і «склад злочину»; обов’язкові та факультативні ознаки складу злочину; проблеми класифікації складів злочинів; елементи й ознаки складу злочину, їх зміст і органічна єдність; об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона як елементи складу злочину, їх ознаки; критерії поділу юридичних складів злочинів на види; класифікація складів злочину: за ступенем суспільної небезпеки, за характером структури злочинів, за особливостями конструкції об’єктивної сторони.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.