Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.Поняття об’єктивної сторони злочину та її кримінально-правове значення;. ознаки, що утворюють об’єктивну сторону злочину, обов’язкові і факультативні ознаки об’єктивної сторони; суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність): діяння як обов’язковий елемент об’єктивної сторони складу злочину; умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність; суспільно небезпечні наслідки: поняття суспільно небезпечних наслідків та їх кримінально-правове значення; види суспільно небезпечних наслідків; причинний зв’язок між діянням і наслідками: поняття та ознаки причинного зв’язку між діянням і наслідками; основні різновиди причинного зв’язку, їх кримінально-правовий зміст та значення; факультативні ознаки, що характеризують об’єктивну сторону складу злочину – спосіб, час, місце, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину.

 

Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

Поняття суб’єктивної сторони злочину в науці кримінального права; загальна характеристика ознак, що утворюють суб’єктивну сторону складу злочину; визначення вини за КК України; ознаки вини; зміст вини; спірні питання щодо вини в науці кримінального права; критерії поділу вини на форми та види; кримінально-правове значення поділу вини на форми і види; умисел як форма вини: поняття умислу в КК України; види умислу за КК України; особливості змісту інтелектуального та вольового моментів прямого та непрямого умислу; вплив конструкції юридичного складу злочину на зміст умислу; види умислу, що виділяються в теорії кримінального права – заздалегідь обдуманий умисел та умисел, що виник раптово; конкретизований та неконкретизований умисел; кримінально-правове значення зазначених видів умислу; необережність як форма вини: поняття необережності в КК України; види необережності за КК України; злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти; злочинна недбалість, її інтелектуальний та вольовий моменти; об’єктивний та суб’єктивний критерії злочинної недбалості; факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину: мотив злочину – поняття і види; вплив мотиву злочину на кваліфікацію злочину; мета злочину та її кримінально-правове значення.

 

Поняття та ознаки суб’єкта злочину.

Поняття суб’єкта злочину; співвідношення понять «суб’єкт злочину», «виконавець злочину», «особа винного» та «особа злочинця»; осудність як обов’язкова ознака складу злочину; поняття осудної особи та неосудності за КК України; вік, з якого настає кримінальна відповідальність; вплив віку на кримінальну відповідальність особи; спеціальний суб’єкт злочину: поняття спеціального суб’єкта злочину за КК України; підстави класифікації спеціальних суб’єктів злочину та основні їх види; вплив ознак спеціального суб’єкта злочину на кримінальну відповідальність.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.