Здавалка
Главная | Обратная связь

З дисципліни «Цивільне право» 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46 - 12 березня 2003 р.; № 47-48 - 13 березня 2003 р.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р. // Відомості Верховної Ради України - 2001 р. - № 1501. –ст.268.

4. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1983 р. - Додаток до № 28. - ст.573.

5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002 р. - № 21-22. - ст.135.

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. - № 18, № 19-20, № 21-22.- ст.144.

7. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003 р. - № 176/95. – cт. 256.

8. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001 р. - № 3852. – cт. 236.

9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2001 р. - № 2768. – ст.301.

10. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р // Відомості Верховної Ради України - 2001 р. - № 322. –ст.278.

11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – ст. 256.

12. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 18. - ст. 78.

13. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. - Ст. 650.

14. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50. - Ст. 472.

15. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.

16. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст. 43.

17. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 5. - Ст. 28.

18. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 47.- Ст. 256.

19. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст.508.

20. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 352.

21. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - ст. 80.

22. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991, - № 30, - ст.379.

23. Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 32. - ст. 255.

24. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництво об’єктів: Закон України від 06 квітня 2000 // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 107. – ст. 34.

25. Про транспорт: Закон України 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 12. - ст. 10.

26. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - ст. 183;

27. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 6. - ст. 35.

28. Про планування і забудову територій: Закон України від 20. 04. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 31. - ст.250.

29. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. - ст. 348.

30. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 36. - ст. 524;

31. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію: Закон України від 6 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - ст. 350;

32. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5.02.93 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 16. - ст.167;

33. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг: Закон України від 06 червня 1996 р // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - ст. 155.

34. Про благодійництво і благодійні організації: Закон України від 16. 09. 1997 р // Урядовий кур’єр. - 1997. - №1. – ст.68.

35. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - ст. 139.

36. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 973. - ст. 139.

37. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - ст. 682.

38. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України.-1990.-№ 52.-ст. 650.

39. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України.- 1992. - № 20. - ст. 283.

40. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. - ст. 414.

41. Про заставу: Закон України 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №6. - ст.56.

42. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24. 01. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №34 – ст. 13.

43. Про благодійництво і благодійні організації: Закон України від 16. 09. 1997 р. // Урядовий кур’єр. - 1997. - №1.- ст.28.

44. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Голос України.-1995. - № 9. – ст. 35.

45. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 3. - ст. 9.

46. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. - ст. 383.

47. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 10. -Ст. 137.

48. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.

49. Про економічну самостійність Української РСР: Закон Української РСР від 3 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 34. - Ст. 499.

50. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. – Ст. 508.

51. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30.

52. Про благодійництво і благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 46. - Ст. 292.

53. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.

54. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. – Ст. 504.

55. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України -1991. - № 47 - Ст. 646.

56. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 25. - Ст. 283.

57. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. (в новій ред. від 30 червня 1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 42-43. - Ст. 378.

58. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 36.

59. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. ст. 32.

60. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993р // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 7-93. - ст. 113.

61. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.91р. // Відомості Верховної Ради України.-1992. - №35. - ст. 517.

62. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // - Міжнародний комерційний арбітраж. К.: - 1995. - № 567. - ст. 127-129.

63. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. // Урядовий кур’єр. - 1998. -№ 9. –ст. 24.

64. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 146.- ст.65.

65. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 146.- ст. 65.

66. Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 156.- ст.85.

67. Про затвердження Типового положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України № 30/5 від 17.04.02р. // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 44.- ст.35.

68. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ МЗЕЗторгу від 13. 03. 1995 р. № 37 // Урядовий кур’єр. – 1997. - №23.- ст.45.

69. Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 26 вересня 2002 року № 86/5 // Урядовий кур’єр. – 2002. - №24.- ст.46.

70. Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000р. // Урядовий кур’єр. – 2002. - №44.- ст.46.

71. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 1. - ст. 23.

72. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. -Ст. 621.

73. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 382 // Офіційний вісник України. -1998. - № 13. - Ст. 490.

74. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 // Юридичний вісник України. - 2002. - № 26.

75. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2003. - № 3.

76. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою Української РСР 1 листопада 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 48. - Ст. 631.

77. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр від 14 червня 1997 р. № 107-108.

78. Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, якими регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6.липня 1979р № 4 // Бюл. законодавства юридичної практики. - 1993. - №2. - ст.37;

79. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 р. № 3 // Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1995. - №43. - ст. 45;

80. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12. 04. 96 р. - №5.// Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1997. - №23. - ст. 49;

81. Про судову практику в справах про розірвання шлюбу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.08.79р.// Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1994. - №8. - ст. 49.

82. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України - 1995.- № 28. - ст. 4;

83. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. .// Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1992. - №7. - ст. 19.

84. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. //3бірник роз’яснень Вищого арбітражного суду України. – 1998 .-№24. – ст.32.

85. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезень вантажів автомобільним транспортним: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 21. 07. 1992. // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України . – 1997. - №6 – с. 26.

86. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 1995 р. // Збірник роз’яснень Вищого арбітражного суду України. - 1998.- № 02-5/302 – ст.56.

87. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 // Юридичний вісник України. – 1999. – № 16. – ст.65.

88. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215// Збірник роз’яснень Вищого арбітражного суду України. – 1998.- №24 .-ст.6.

89. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 р. № 3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5. – С. 5.

Основна література:

1. Харитонов Є.О. Цивільне право України: підруч. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – К.: Істина, 2007. – 816 с.

2. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг.ред. Я.М. Шевченко – Т.1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничій Дім “Ін Юре”, 2003. – с. 119-142.

3. Цивільне право України. Підручник: У 2 т./ За заг. редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К: Юрінком Інтер,2004. – Т.1.- 480 с.

4. Цивільне право України: підруч. у 2-х т. / Борисова В.І., Спасибо-Фатєєва І.В., Яроцький В.Л. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – 552с.

5. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.]; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М.Ігнатенка. - Харків: Право, 2000. – С. 59-77.

6. Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский – М.: Статут, 2008. – 847 с.

7. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2000. – 800 с.

8. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Доп. и испр. изд. (3-й завод). – М.: Статут, 2003. – 1055 с.

9. Брагинский М.И. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. 4-е изд., стер. [учеб.] / М.И Брагинский., В.В. Витрянский – М.: Статут, 2007. – 910 с.

10. Гражданское право Украины: [учеб. для вузов системы МВД Украины]: В 2-х частях. Часть I / [А.А. Пушкин, В.М. Самойленко, Р.Б. Шишка и др.]; под ред. проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко. – X.: Ун-т внутр. дел; «Основа», 1996. – 440 с.

11. Гражданское право: учеб. Ч. I. / [Сергеев А. П. , Толстой Ю. К. и др.]; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – [3-е изд.]. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1998. – 632 с.

12. Гражданское право: учеб. Ч. II / [Сергеев А. П. , Толстой Ю. К. и др.]; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – [4-е изд.] – М.: «ПРОСПЕКТ», 1998. – 784 с.

13. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. посіб. – 2-е вид. змін, і доп. / Ю.О. Заіка – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2-х т. – 3-тє вид., перероб. і доп. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. II. – 1088 с.

15. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підруч. – 2-ге вид, допов. / З.В. Ромовська – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 594 с.

16. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: навч. посіб. / Р.О. Стефанчук. – К.: Прецедент, 2005. – 448с.

17. Цивільне право України. Договірні та не договірні зобов’язання: Підручник (2-е вид., змін. та доп.) / [С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

18. Цивільне право України: курс лекцій: у 6-ти т. Т.1. Вид. 2-ге, виправ. та доп. / [Шишка Р.Б. (керівник авт. кол.), Зайцев О.Л., Мічурін Є.О. та ін.]; за ред. Шишки Р.Б. та Кройтора В.А. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.

Додаткова література:

1. Новицкий И. Б. Общее учение об обязательствах / И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц. – М.: Юрид. лит. – 1950. – 418 с.

2. Отдельные виды обязательств / [Авт. кол.: Б.С. Антимонов, И.Л. Брауде, К.А. Граве и др.]; под ред. К.А. Граве, И.Б. Новицкого; Всесоюзный институт юридических наук Министерства юстиции СССР. – М.: Госюриздат, 1954. – 360 с.

3. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: моногр. / С.О. Погрібний / – К. : Правова єдність, 2009. – 304 с.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учеб. – Харьков: Эспада, 2005. – 840 с.

5. Транспортне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [М.Л. Шелухін, О.І. Антонюк, В.О. Ремішевська та ін.]; за ред. М.Л. Шелухіна. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. – 896 с.

6. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. - 2001. - № 2. -С. 34-37.

7. Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности / Б.С. Антимонов. – М.: Госюриздат, 1952. – 295 c.

8. Запорожец А.М. К проблеме невозможности исполнения обязательств / А.М. Запорожец // Журнал российского права. – 2003. – № 12. – С. 40–48.

9. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания / А.Ю. Кабалкин. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

10. Колосов Р. Послуга як економічна та правова категорія / Р. Колосов // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 67–70.

11. Сібільов М. Договірне зобов’язання та його виконання / М. Сібільов // Вісник АПН України. – 2003. – №2/3. – С. 414–424.

12. Халфина Р.О. Обще учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – М.: Юрид. лит. – 1974. – 340 с.

13. Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян / З.В. Ромовська // Право України. – 1994. – №10. – С. 51–53.

14. Підопригора О.А. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. - №2.-С. 23.

15. Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9. - С. 43-46.

16. НижнийС.В.До питанняпроправову природу застави// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 104-110.

17. Дякович М.М., Тарасенко Л.Л. Припинення договору найму (оренди) та їх правові наслідки/ М. М. Дякович, Л. Л. Тарасенко // Журнал «Адвокат». – 2012. - № 5 . – С.21-26

18. Тарасенко Л. Л. Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу/ Л. Л. Тарасенко // Форум права. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12tllptz.pdf

19. Коссак В.М. Окремі аспекти індивідуалізації предмета застави / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Випуск 2 (1). – С. 126-136

20. Коссак В. М. Правові наслідки невиконання умов попереднього договору в Цивільному праві України / В. М. Коссак // «Ольвійський форум – 2011: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 10. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. – 2010. – С. 39-42.

21. Коссак В. М. Помилка як підстава визнання правочину недійсним / В. М. Коссак // «Ольвійський форум – 2009: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 2. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. – 2009. – С.46-47 .

22. Яворська О. С. Договір довічного утримання: проблеми теорії та практики / О. С. Яворська // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів, 2010. – № 3. – С. 224 – 236

23. Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти : Монографія / О. С. Яворська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 384 с.

24. Яворська О. Майнові права як об’єкти цивільного обороту / О. Яворська // Бюлетень законодавства. – 2009. – № 8. – С. 34-38

25. Яворська О. Договори приєднання: проблеми правового регулювання / О. Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 93-96

26. Бек Ю. Підстави та правові наслідки виконання третіми особами договірного зобов’язання / Ю. Бек // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія „Право”. № 929. Спеціальний випуск. – Х., 2010. – С. 159-161.

27. Герц А.А. Загальна характеристика договору про надання медичних послуг / А.А. Герц // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕК / редкол.: М. О. Баймуратов та ін. – Тернопіль: Астон, 2012. - С. 122-127

28. Дякович М.М. Припинення договору найму (оренди) та їх правові наслідки / М.М. Дякович, Л. Л. Тарасенко // Журнал «Адвокат». – 2012. - № 5 . – С.21-26

29. Дякович М. М. Правовий режим майна подружжя / М. М. Дякович // Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання. – №2. – 2008. – 96 с.

30. Мартин В.М. Речові права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2004. С.262-265

31. Шама Н. Поняття та ознаки спадкового договору / Н. Шама // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49 – С. 142-150

32. Юркевич Ю. М. Проблеми правового регулювання перетворення юридичних осіб / Ю. М. Юркевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 166-176

33. Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання / Р.Б. Шишка // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – Випуск 1/2012. – С. 271–280.

34. Дідук А.Г. Правовий режим інформації (конфіденційної інформації) в Україні / А.Г. Дідук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 56–65.

35. Лукасевич-Крутник І. С.Правове регулювання договірних відносин підряду на проведення проектних та пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 3-7.

36. Стефанчук М. О.Підстави обмеження у дієздатності фізичної особи за цивільним законодавством України та європейських країн // Приватне право і підприємництво. – 2010. – Вип. 9. – С. 148-150;

37. Гупаловська О. Б.Відшкодування моральної шкоди як зобов’язально-правовий засіб захисту права власності // Адвокат. – 2010. – № 8. – С.16-21;

38. Микитин В. І.Цивільно-правова відповідальність та підстави її виникнення. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми правознавства», - Тернопіль. – 2012. – С. 163-170

39. Паращук Л.Г.Свобода договору як один із засобів реалізації принципу верховенства права в Україні // Юридичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 62-66

40. Шкварок Л.В.Функції договору в приватному праві. Філософські та методичні проблеми права. Науковий журнал. – К.: КНАВС, 2012. – № 1. – С. 124-134


Зміст програми©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.